เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

ช่อง 3HD เปิดประเด็น ตอน 3 "วิกฤติชายหาดสะกอมฝั่งพังทลาย" 6 ต.ค. 57
่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

รายการ Green Report : ชายหาดที่หายไป วันอาทิตย์์ที่ 3 สิงหาคม 2557
เวลา 17:40 น. ทางทีวีช่อง 7 ่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

รายการเปิดปม ตอน รื้อแผนฟื้นชายหาด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสงขลาเละ! โยธาฯ อนุมัติงบ 29 ล้าน ถมดินลูกรังย้ายบิ๊กแบ็ก ปชช.ฮือต้านชี้ทำระบบนิเวศหาดแย่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ไทยพีบีเอส: นิทานทะเล โดย Beach for Life เรื่องราวสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาชนคนรักหาดทราย สงขลา ออกอากาศเมื่อ 16 ก.พ. 56

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

เวทีสาธารณะ ทีวีไทย...หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่นหรือมือคน ออกอากาศ เสาร์ ๔ ส.ค

การถมทรายชายหาดชลาทัศน์ สงขลา

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

การ์ตูนอนุรักษ์หาดทราย สนุกมีสาระพร้อมปริศนาท้ายเล่ม อ่านได้ที่

Artist's interpretation of article headline

ข่าวหาดทราย

รณรงค์รักษาหาดสมิหลา กับ เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา 5 ก.ค.58

22 พ.ค. 58 กรมเจ้าท่า ็จัดเวที ปชส. ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่งหาดทรายแก้ว-บ้านชิงโค อ.สิงหนคร สงขลา ระยะทาง 4 ก.ม

22 เม.ย. 58 กรม ทช. จัดประชุมหารือ พรบ.ทช. ม.21 แก้ไขกัดเซาะชายฝั่ง ที่ กทม.

21 เม.ย. 58 สภามหาวิทยาลัยสงขลาฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอผลงานวิจัย นโยบายสาธารณะการใช้ประโยชน์หาดทราย อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์

จดหมายข่าว

23/5/58 Newsletter#99 (DMCR Act 2558 & Beach Day #5)

นับเป็นข่าวดีและเป็นความหวังสุดท้าย ของการอนุรักษ์หาดทราย และฟื้นฟูชายหาดที่พังทลาย ที่เกิดจากสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง เมื่อ สนช. ได้อนุมัติ พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2558

สาระสำคัญของ พรบ.ฉบับบนี้คือ มาตรา 21 ที่ห้ามการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ทำให้เกิด การกัดเซาะชายฝั่งฯ และสามารถทำการ รื้อถอนสิ่่งก่อสร้างชายฝั่งที่ก่อให้เกิด การกัดเซาะออกไป

ความสำเร็จของการใช้ พรบ.มาตรา 21 นี้ จึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจสาเหตุของการ พังทลายของชายหาดอย่างถูกต้อง และความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือ ความรู้ความเข้าใจของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ข่าวการทำลายหาดทรายยังคงพบเห็นได้ ทั่วไป เช่น ที่ปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบฯ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง จะก่อสร้าง กำแพงกะชุหินและคอนกรีตทับหาดทราย ซึ่งชาวบ้านได้ต่อสู้คัดค้านอย่างสุดกำลัง และกรมเจ้าท่าก็จัดเวที ปชส.การสร้าง เขื่อนกันคลื่นที่ชายฝั่งหาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร สงขลา ระยะทาง 4 ก.ม.ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไม่จบสิ้น

BWN มีความเชื่อมั่นว่า กรม ทช. จะเป็นผู้นำที่กล้าหาญในการดำเนินงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูหาดทรายอย่างถูกต้อง ไม่ทับซ้อนกับงานของกรมเจ้าท่า ตามภาระกิจตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่่กลายเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นเสียเอง

ทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักหาดทราย ร่วมกิจกรรมดีๆ รักษาหาดสมิหลา กับ เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ หาดชลาทัศน์ ในวันที่ 5 ก.ค.58

ขอขอบคุณทุกท่านทรักและเอ็นดูหาดทราย และช่วยกันรักษาไว้ให้่เป็นมรดกแก่ลูกหลาน ตลอดไป

== Help Save Our Beaches ==

สาระเด่น

- 12 ปี BWN ภาระกิจทวงคืนหาดทราย

- ทช.ประชุมคณะดำเนินงานตาม พรบ.ทช. ม.21 ครั้งที่ 1/2558 4 มิ.ย.58

- เดินหน้าฟื้นคืนหาดทรายด้วย พรบ.ทช. ม.21

- FURD เรียนรู้อนาคตเมืองชายฝั่งสงขลา 29 พ.ค. 58

- ทนายหาดมาหยา เรียนรู้หาดสงขลา พังทลาย 27 เม.ย.58

- ทช.จัดประชุมหารือ พรบ.ทช.ม.21 แก้ไขกัดเซาะชายฝั่ง 22 เม.ย. 58

-กรมเจ้าท่าจัด ปชส.โครงการป้องกันกัดเซาะ หาดชลาทัศน์ ก.พ. 58

-คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา สัมมนาทางเลือกฟื้นชายหาด 30 ม.ค.58

-คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา ทัศนศึกษาชายหาดสงขลา 29 ม.ค.58

- ช่อง 9 ติดตามหาดสงขลาพังทลาย 26 ธ.ค. 57

- ธรรมชาติ มาหานคร ช่อง New)tv บันทึกสาเหตุชายหาดสงขลาพังทลาย 13 ต.ค. 57

- ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอนที่ ๑ และ ตอนที่ ๒ New)tv

- Hot News ช่อง 3 ตรวจสอบกัดเซาะ ชายฝั่งอ่าวไทย 10 ต.ค. 57

- ช่อง 3HD เปิดประเด็น 4 ตอน "วิกฤติ ชายฝั่ง พังทลาย" 24 ก.ย.-7 ต.ค. 57

- นศ.วิศวฯ สำำรวจชายหาด อ.ระโนด-อ.สิงหนคร สงขลา 12 ก.ย. 57

- นศ.วิศวฯ สำำรวจผลกระทบของเขื่อนฯ ปากคลองนาทับ และสะกอม 5 ก.ย. 57

- ม.อ.วิชาการ:นิทรรศการหาดทราย มรดกธรรมชาติ 14 ส.ค. 57

- ข่าวจุฬาฯและกรมเจ้าท่าจัดรับฟังความเห็น แก้ไขกัดเซาะหาดชลาทัศน์ 23 ก.ค. 57

- ช่อง 7 ทำข่าวหาดสงขลาพังทลาย 21 กค. 57

- PPTV และช่อง 7 หาดสะกอมพังทลาย 22 มิ.ย. 57

- บทสรุปกัดเซาะชายฝั่ง อ.เมืองสงขลา

- รายงานกัดเซาะชายฝั่งสงขลา

- แลเล..แลหาด ปีที่ 4 8 มิ.ย. 57

- ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา 8 มิ.ย. 57

- คณะเศรษฐศำสตร์ ม.สงขลาฯ รับฟังความเห็น นโยบายแก้ไขกัดเซาะหาดชลาทัศน์

- เรือปานามาเกยตื้นหาดชลาทัศน์ บทเรียนที่ไม่ควรถูกลืม

- หากไม่มีหาดทราย คลื่นก็จะไม่มีทีพิงให้หยุดพัก

- นอร์ทแคโรไลนา ห้ามก่อสร้างโครงสร้างป้องกันฝั่ง

- กรมเจ้าท่าว่าจ้างออกแบบก่อสร้างเขื่อนริมทะเลอีก ๕ แห่งชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง

 

ทำไมต้องเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างปราณีต สวยงาม และมั่นคง  แต่ขณะเดียวกันก็อ่อนไหวต่อการล่วงเกินของมนุษย์อย่างเหลือเชื่อ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายหาดได้อย่างยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง