เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

ช่อง 3HD เปิดประเด็น ตอน 3 "วิกฤติชายหาดสะกอมฝั่งพังทลาย" 6 ต.ค. 57
่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

รายการ Green Report : ชายหาดที่หายไป วันอาทิตย์์ที่ 3 สิงหาคม 2557
เวลา 17:40 น. ทางทีวีช่อง 7 ่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

รายการเปิดปม ตอน รื้อแผนฟื้นชายหาด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสงขลาเละ! โยธาฯ อนุมัติงบ 29 ล้าน ถมดินลูกรังย้ายบิ๊กแบ็ก ปชช.ฮือต้านชี้ทำระบบนิเวศหาดแย่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ไทยพีบีเอส: นิทานทะเล โดย Beach for Life เรื่องราวสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาชนคนรักหาดทราย สงขลา ออกอากาศเมื่อ 16 ก.พ. 56

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

เวทีสาธารณะ ทีวีไทย...หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่นหรือมือคน ออกอากาศ เสาร์ ๔ ส.ค

การถมทรายชายหาดชลาทัศน์ สงขลา

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

การ์ตูนอนุรักษ์หาดทราย สนุกมีสาระพร้อมปริศนาท้ายเล่ม อ่านได้ที่

Artist's interpretation of article headline

ข่าวหาดทราย

จันทร์้ 27 ต.ค. 57 สำนักนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อม (สผ) จัดประชุม ทำแผน แก้ไขกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด ที่โรงแรมหาดแก้ว สงขลา

จดหมายข่าว

12/10/57 Newsletter#96 (Ranod Songkhla Breakwater)

การที่กรมเจ้าท่า มีโครงการจะก่อสร้าง เขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง อ.ระโนด สงขลา ในเร็วๆนี้นั้น จากรายงานการออกแบบเขื่อนฯที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด อ้างว่า สาเหตุการกัดเซาะเกิดจาก อ่าวไทยเป็นทะเลเปิด และได้รับอิทธิพลของลมมรสุม นั่นก็หมายความว่า กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะสร้างเขื่อนริมทะเล ไปตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม นักข่าวทีวีหลายช่อง อาทิ ช่อง 7, 3HD, PPTV, Nation, Spring News, New)tv ได้ลงพื้นที่ค้นหาความจริง ต่างรายงานตรงกันว่า การพังทลายของหาดทรายและชายฝั่ง ล้วนเกิดจากสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายฝั่ง อาทิ เขื่อนกันทรายฯ เขื่อนกันคลื่น กำแพงชายฝั่ง ฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชา วิศวกรรมชายฝั่งทุกประการ

นอกจากนี้องค์กรอิสระ เช่น ศาลปกครองสงขลา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯ ก็ได้ตัดสินตรงกันว่า เขื่อนกันทรายฯปากคลอง คือต้นเหตุของชายหาดพังทลาย

การจงใจบิดเบือนความจริงในเรื่องนี้ของ กรมเจ้าท่า จึงสะท้อนการดำเนินงานที่ฉ้อฉล ไม่เห็นคุณค่าของชายหาด ที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าการประกอบอาชีพประมง ท่องเที่ยว และรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง

BWN ขอให้กรมเจ้าท่า ยุติการสร้างเขื่อนฯ ที่ทำลายชายหาดอย่างเร่งด่วน เพราะนอกจาก จะสิ้นเปลืองงบประมาณ นับพันๆล้านบาทแล้ว ยังเป็นการยากที่จะฟื้นฟูหาดทรายให้กลับคืนดังเดิม

ภาคประชาชนต้องเร่งเรียนรู้ถึง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ที่เป้นภัยร้ายแรงที่สุดในสังคมไทย ผ่านทางนโยบายการสร้างเขื่อนริมชายฝั่งทะเล ที่มีทั้ง หลักฐานเชิงประจักษหลักวิชาการ และ มาตรการทางสังคม ที่ครบทุกบริบท เพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายในสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้ ให้คงอยู่ถึงลูกหลานสีบไป

 

 

== Help Save Our Beaches ==

 

สาระเด่น

- Hot News ช่อง 3 ตรวจสอบกัดเซาะ ชายฝั่งอ่าวไทย 10 ต.ค. 57

- ช่อง 3HD เปิดประเด็น 4 ตอน "วิกฤติ ชายฝั่งพังทลาย" 24 ก.ย.-7 ต.ค. 57

- นศ.วิศวฯ สำำรวจชายหาด อ.ระโนด-อ.สิงหนคร สงขลา 12 ก.ย. 57

- นศ.วิศวฯ สำำรวจผลกระทบของเขื่อนฯ ปากคลองนาทับ และสะกอม 5 ก.ย. 57

- ม.อ.วิชาการ:นิทรรศการหาดทราย มรดกธรรมชาติ 14 ส.ค. 57

- ภาพงาน อะโบ๊ยหมะ 2 10 ส.ค. 57

- ร่วมปกป้องทะเลและหาดทราย ชายทะเลจะนะ ครั้งที่ 2, 9-10 ส.ค. 57

- ผู้ว่าฯสงขลาจัดประชุม แก้ไขหาดชลาทัศน์พังทลาย 23 ก.ค.57

- ช่อง 7 ทำข่าวหาดสงขลาพังทลาย 21 กค. 57

- ช่อง PPTV และช่อง 7 ทำข่าวหาดสะกอมพังทลาย 22 มิ.ย. 57

- จุฬาฯและกรมเจ้าท่าจัดรับฟังความเห็น แก้ไขกัดเซาะหาดชลาทัศน์ 19 มิ.ย. 57

- บทสรุปกัดเซาะชายฝั่ง อ.เมืองสงขลา

- รายงานกัดเซาะชายฝั่งสงขลา

- แลเล..แลหาด ปีที่ 4 8 มิ.ย. 57

- งานกองทุนปกป้องแหล่งผลิตอาหาร ชายฝั่งทะเลจะนะ สงขลา 1 มิ.ย. 57

- แลเล..แลหาด ครั้งที่ 4 โดย Beach for Life 8 มิ.ย. 57

- ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา 8 มิ.ย. 57

-.BFL ระดมสมองทำธรรมนูญอนุรักษ์หาดสงขลา ที่ มทร.สงขลา มี.ค.57

- คณะเศรษฐศำสตร์ ม.สงขลาฯ รับฟังความเห็น นโยบายแก้ไขกัดเซาะหาดชลาทัศน์

- ค่าย Beach for life ปี 2 เปิดหัวใจเรียนรู้หาดสงขลา์

- เรือปานามาเกยตื้นหาดชลาทัศน์ บทเรียนที่ไม่ควรถูกลืม

- หากไม่มีหาดทราย คลื่นก็จะไม่มีทีพิงให้หยุดพัก

- พลเมืองสงขลาปกป้องหาดชลาทัศน์

- นอร์ทแคโรไลนา ห้ามก่อสร้างโครงสร้างป้องกันฝั่ง

- เครือข่ายรักหาดทรายสมุย เรียนรู้การพังทลายของชายหาดสงขลา

- เด็กมีเรื่อง : นิทานทะเล ์โดย Beach for Life

- นักสำรวจ : หาดทรายสำคัญอย่างไร

- บทเรียนจากการพังทลายของชายฝั่งเกาะแต้ว

- หาดสงขลาพาเศร้า .... ขวัญสรวง อติโพธิ

- กรมเจ้าท่าว่าจ้างออกแบบก่อสร้างเขื่อนริมทะเลอีก ๕ แห่งชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง

 

ทำไมต้องเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างปราณีต สวยงาม และมั่นคง  แต่ขณะเดียวกันก็อ่อนไหวต่อการล่วงเกินของมนุษย์อย่างเหลือเชื่อ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายหาดได้อย่างยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง