ชายหาดนาทับ-เกาะแต้วพังทลาย

 

การพังทลายของชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว ล่าสุด ม.ค. 2556

Artist's interpretation of article headline
        ผู้เชี่ยวชาญสำรวจชายหาดนาทับพังทลาย 2551

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

สภาพชายหาดบ้านนาทับ-บ้านบ่ออิฐ อ.เมืองสงขลา สำรวจเมื่อ 14 ม.ค. 51 ซึ่งพังทลายจนไม่เหลือสภาพเดิมที่สวยงาม

ตลอดแนวชายฝั่งไม่มีหาดทรายให้เห็น แต่กลายเป็นกำแพงกรงหิน (เกเบียน) ยาวตลอดแนวชายฝั่ง

 

เมื่อหาดทรายหายไป คลื่นจะปะทะกับกำแพงโดยตรง และพัดพาทรายขึ้นมากองบนถนนที่รอวันพังทลาย

 

ผู้เชี่ยวชาญลงสำรวจสภาพความเสียหายของหาดทรายและชายฝั่ง บ้านนาทับ-บ้านบ่ออิฐ เมื่อ 14 ม.ค. 51

 

เศษซากของท่อที่ใช้กันคลื่น ที่กลายเป้นขยะตามแนวชายฝั่ง ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป

 

ชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว วันนี้มีแต่การก่อสร้างชายฝั่งของกรมเจ้าท่า และหน่วยราชการ ที่ไม่จบสิ้น

 

กุโบร์สุสานชาวมุสลิม ซึ่งเคยห่างจากทะเลกว่า 80 ม ก็ถุกกัดเซาะพังทลาย จนต้องเอาหินมาป้องกันไว้

 

สภาพกำแพงกรงหิน (เกเบียน) ที่ไม่สามารถใช้งานได้ รอวันพังทลายลงทะเล

 

กรมเจ้าท่าก็ยังคงก่อสร้างเขื่อนริมทะเล ทำลายหาดทรายและชายฝั่งต่อไปไม่หยุดยั้ง

 

กฎของทะเลและหาดทราย


        ชายหาดมีทรายเป็นอาหาร บางปีอ้วนบางปีผอม
สลับผลัดเปลี่ยนกันไป ตามความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ
        คลื่นไม่เคยหยุดทำหน้าที่ นำทรายชายฝั่งไปหล่อเลี้ยงหาดทรายให้สมบูรณ์
การรบกวนสมดุลพลวัตนี้ ล้วนเป็นการฝืนกฎธรรมชาติแห่งชายหาด (กฏข้อที่ 1)
ซึ่งผู้กระทำนั้นต้องรับรู้ถึงความเสียหายรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ (กฏข้อที่ 2)
และจะไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่จะตามมาได้เลย (กฎข้อที่ 3)
        สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้เสมอ ในการป้องกันและแก้ไขการพังทลายของหาดทราย
ก่อนอื่นต้องถามว่า อะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาทั้งปวง (กฏข้อที่ 4)

“กฏเหล่านี้เป็นกฏแห่งทะเล กฏแห่งธรรมชาติ ไม่ใช่กฏที่มนุษย์จะสร้างขึ้นได้เอง...”

Sikke Hempenius

 

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)