css templates ................................................................................................................................นศ.เศรษฐศาสตร์ เรียนรู้คุณค่าชายหาดสะกอม 2553

 

เมื่อ 6 ก.พ. 53 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลาฯ 60 คน ลงพื้นที่เรียนรู้คุณค่าและการพังทลายของชายหาดสะกอม อ.จะนะ สงขลา และฟังการบรรยายวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสวนกง

นักศึกษาลงสัมผัสหาดทราย เรียนรู้ธรรมชาติของชายหาดที่บ้านสวนกง อ.จะนะ ที่มีความสวยงาม แต่ถูกกรมเจ้าท่ากำหนดให้เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

 

เรียนรู้วิถีชาวประมงพื้นบ้านที่พึ่งพิงหาดทราย และการหาน้ำจืดในชายหาด

 

เรียนรู้การเก็บหอยเสียบ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและอาชีพเสริม ของชาวบ้านชุมชนชายฝั่ง

 

เด็กๆบ้านสวนกง สนุกสนานบนหาดทราย

 

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน

 

นักศึกษาร่วมกันปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป

 

จากนั้นออกจากหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ เดินทางไปดูการพังทลายของชายหาดบ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ

 

นั่งบนเขื่อนหินริมชายฝั่งบ้านบ่อโชน และ ฟังบรรยายจากชาวบ้านที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองฯ กรณีกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเลทำลายชายหาดสะกอม

 

หาดทรายและชายฝั่งบ้านบ่อโชน พังทลายลึกกว่า 100 เมตร เป็นระยะทางกว่า 4 ก.ม. จากเขื่อนริมทะเลสร้างโดย กรมเจ้าท่า และยังคงสร้างเขื่อนฯต่อไปตลอดชายฝั่งสงขลา

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)