css templates ..............................................................................................................ทีมวิจัย นสธ.ลงพื้นที่สำรวจชายหาดชลาทัศน์พังทลาย 2553

เมื่อ 1 ต.ค. 53 ทีมงานวิจัยนโยบายสาธารณะฯ อนุรักษ์หาดทราย ลงพื้นที่สำรวจชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา

พบว่าหาดทรายถูกกัดเซาะหายไป กลายเป็นกองหินระเกะระกะ และชายฝั่งที่พังทลายลุกลามไปตลอดแนว เศษซากต้นสนที่โค่นล้มยังปรากฎให้เห็น

 

ถัดจากกองหินทิ้ง พบกำแพงแบบกรงหิน (เกเบียน) ที่ในปีที่แล้วถูกฝังกลบไว้ใต้ทราย แต่วันนี้ก็โผล่ให้เห็น

 

หาดทรายหน้ากำแพงกรงหินถูกซัดออกไปจนหมด คงเหลือไว้แต่กำแพงที่ชำรุดอย่างหนัก รอวันพังลงสู่ทะเล

.

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)