css templates ..................................................................................................อบรม ส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายอนุรักษ์หาดทราย 24 ต.ค.2553

 

24-25 ต.ค. 53 ทีมงานวิจัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การใช้ ประโยชน์และอนุรักษ์หาดทราย ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการ พัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จัดโครงการอบรม ส่งเสริม ความรู้และ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์หาดทราย ที่โรงแรมซากุระ- แกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเครือข่ายอนุรักษ์หาดทราย

 

ผู้เข้าอบรมที่มีประสบการณ์การกัดเซาะชายหาดมาอย่างยาวนาน ตลอดแนวชายฝั่ง จ.ปัตตานี-สงขลา-นครศรีธรรมราช

 

บรรยากาศในห้องประชุม ที่ทุกท่านต่างตั้งใจฟัง เพื่อการนำไป ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่

 

การบรรยายวันที่ 24 ต.ค. 53 เริ่มด้วยหัวข้อ 1) สมุทรศาสตร์ของ ชายฝั่ง 2) พัฒนาการของหาดทราย คลื่น กระแสน้ำ และ 3) สถานการณ์การพังทลายของหาดทรายชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้- ตอนล่าง โดย รศ. ดร. สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.สงขลานครินทร์

 

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม จากบ้าน แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบัน กำลังได้รับผลกระทบจากการสร้างกำแพงหินกันคลื่น ที่ริมวัด ติดกับตัวหมู่บ้าน และน้ำทะเลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอยู่ทุกปี (คุณโกวิท ชาวแหลมตะลุมพุก เล่าสถาณการณ์ปัจจุบัน)

 

การบรรยายหัวข้อที่สอง ระบบนิเวศวิทยาของหาดทราย สัตว์ชายหาดและห่วงโซ่อาหาร โดย อ.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ผู้เข้าอบรมตั้งใจศึกษาหาความรู้ และซักถามตลอดการบรรยาย เพราะพวกเขาล้วนมีประสบการณ์ใช้ริมชายหาดมาตลอดชีวิต และเป็นชาวประมงที่รู้จักคลื่นลมและสัตว์น้ำทุกชนิด นับเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก

 

คุณสุบิน นิยมเดชา จากบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรม- ราช ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งทั้งหมู่บ้านได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง จากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ปากคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ของกรมชลประทาน

ชมการอบรมเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย วันที่ 25 ต.ค. 2553 (ต่อ)

 

 

 

 


.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)