css templates ..............................................................................นศ.วิศวฯโยธา ม.สงขลาฯ ทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ 2554

5 ก.พ. 54 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย นำนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม.สงขลาฯ ทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา

ชายหาดชลาทัศน์ ที่บ้านเก้าเส้ง ซึ่งก่อนปี 2545 เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ มาบัดนี้กลายเป็นกองหินระเกะระกะตามชายฝั่งที่เว้าแหว่ง และต้นสนโค่นล้มสู่ทะเลจำนวนมาก

 

เมื่อเดินต่อไปจากบ้านเก้าเส้งไปทางทิศเหนือ ราว 200 เมตร พบกำแพงกรงหิน (เกเบียน) เป็นแนวยาว ... แต่ไร้หาดทราย (กำแพงกรงหินถุกสร้างโดยเทศบาลนครสงขลาราวปี 2551)

 

กำแพงกรงหินนี้เคยถูกกลบอยู่ใต้หาดทราย และในที่สุดคลื่นก็ขุดกำแพงนี้ให้โผล่ขึ้นมา และก็ทำลายกำแพงนี้ลงไป พร้อมกับการสูญสิ้นหาดทรายอย่างถาวร

 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ คือ คลื่นจะเข้าปะทะกับกำแพงอย่างรุนแรง เสมือนกำลังจะบอกว่า ให้เอา้สิ่งแปลกปลอมนี้ออกไปๆจากชายหาด

 

แต่หาดทรายที่อยู่ใกล้กับกำแพงฯ คลื่นไถลขึ้นชายหาดอย่างสงบ.. นั่นแสดงว่า หาดทราย = กำแพงกันคลื่นที่ดีที่สุด

 

เมื่อเดินต่อไปอีก 500 เมตรทางทิศเหนือ พบกำแพงกระสอบขนาดใหญ่ วางกองกันเ็ป็้นแนวยาวตลอดชายฝั่ง ... แต่ไร้หาดทราย

 

ทีมอาจารย์และนักเรียนจาก รร.มหาวชิราวุธวิทยาลัย สงขลา ที่สนใจรักษาชายหาด ก็มาร่วมกันเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุ ของการพังทลายของชายหาดสงขลาด้วย

 

กำแพงกระสอบ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง งบฯ 50 ล้านบาท ยาว 1000 ม.นี้ จะทำให้หาดชลาทัศน์พังทลายถาวร รวดเร็ว และต้องสร้างเขื่อนริมทะเลไปตลอดแนว (ที่เห็นคือเกาะหนูทางทิศเหนือ)

 

ระหว่างทางตามแนวชายหาด มีกองทรายเนินใหญ่ ระเกะระกะอยู่ทั่วไป ทำไมทรายเหล่านี้ จึงไม่อยู่ในทะเล หรือหาดทรายที่มันควรอยู่ มันมาจากไหน และใครพามันมา??

 

สถิติน่าสนใจ


ความเห็นของ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ปี 2 จำนวน 34 คน ที่ร่วมทัศนศึกษา การพังทลายของชายหาดสงขลา
เมื่อ 5 ก.พ. 2554 สรุปได้ดังนี้

(สามารถตอบได้อย่างอิสระไม่จำกัดคำตอบ)
คำถาม 1 : อะไรคือสาเหตุ ของการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ

- 58% เกิดจากการสร้างเขื่อนรุกล้ำชายฝั่ง
- 31% เกิดจากความเห็นแก่ตัว
- 22% สิ่งก่อสร้างชายฝั่งหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทราย
- 8% โลกร้อน+คลื่นใหญ่+น้ำทะเลสูงขึ้น
- 8% ไม่รู้สาเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถาม 2 : ทางแก้ไขการพังทลายของหาดทราย

 


คำตอบ

- 39% ให้รื้อเขื่อนริมทะเลและหยุดการก่อสร้างเพิ่ม
- 28% สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- 19% ให้ความรู้แก่สังคมให้กว้างขวาง
- 14% เรียนรู้ธรรมชาติของหาดทราย
- 25% ไม่ระบุ
- 8% ถมทรายชายฝั่ง

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)