css templates ...............................................................................................................นศ.วิศวฯ ม.สงขลาฯสำรวจชายหาดเกาะแต้วพังทลาย 2554

5 ก.พ. 54 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย นำนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ และนักเรียน รร. มหาวชิราวุธวิทยาลัย สงขลา ทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว สงขลา

พบว่าที่ชายฝั่ง ต.เกาะแต้ว มีป้ายประกาศของกรมทางหลวงชนบท ระบุว่า กำลังดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูคืนสภาพจากเหตุอุทกภัย ด้วยงบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท

 

ชายฝั่งเกาะแต้ว ซึ่งเคยเป็นป่าสนริมทะเลและหาดทรายที่สวยงาม บัดนี้พังทลายหมดสิ้น กลายเป็นกองหินทิ้ง รกอยู่ตามแนวชายฝั่งที่พังทลาย และกำแพงคอนกรีตอัปลักษณ์ที่กำลังถูกสร้างขึ้น

 

ถนนชมวิวเลียบทะเล ที่เคยมั่นคงก่อนหน้านี้ (ม.ค. 54) ก็ถูกกัดเซาะพังทลาย สภาพความเสียหายอย่างรุนแรงนี้ ล้วนเกิดจากเขื่อนริมทะเลที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2552 (มองเห็นอยู่ไกลๆในรูป)

 

 

เมื่อเข้าใกล้เขื่อนหินริมทะเล (คันดักทราย) ก็ปรากฎชัดเจนว่า มันคือตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการพังทลายอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนถนนลาดยางที่แข็งแรงพังทลายในพริบตา

 

เขื่อนริมทะเลของกรมเจ้าท่า ผุดขึ้นที่ชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว เริ่มจากเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับปี 2541 ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ชายหาดนาทับพังทลาย และในปี 2551 เขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ (ในภาพ) ถูกสร้างขึ้นด้วยงบฯ 250 ล้านบาท

 

เขื่อนกันคลื่นทำให้ถนนพังทลายทันที ที่เคยเป็นหาดทราย วันนี้กลายเป็นหาดหิน เรากำลังระเบิดภูเขา เพื่อมาทำลายล้างหาดทรายและชายฝั่งกระนั้นหรือ..ชายหาดสงขลา

 

บทเรียนจากการทัศนศึกษานี้ ช่วยให้้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการเป็นวิศวกรที่ดี และเห็นคุณค่าของหาดทราย ในการปกป้องและสร้างแผ่นดินไปพร้อมกัน

 

คณะครู นักเรียน จาก รร.มหาวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับชายหาดสงขลา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหาดทราย คำถามคือ เมื่อรู้ว่าเขื่อนริมทะเล เป็นตัวการทำลายชายหาด แล้วทำไมจึงยังทำกันอยู่

 

 

การทัศนศึกษาครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ทีมนักข่าวพลเมือง ทีวีไทย ซึ่งมาร่วมเก็บข้อมูลทำข่าวด้วย

 

 

สถิติน่าสนใจ

ความเห็นของ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ปี 2 จำนวน 34 คน ที่ร่วมทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดสงขลา เมื่อ 5 ก.พ. 2554 สรุปได้ดังนี้
(ตอบได้อย่างอิสระไม่จำกัดคำตอบ)

 

คำถาม 1 : อะไรคือสาเหตุของการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ - 58% เกิดจากการสร้างเขื่อนรุกล้ำชายฝั่ง
- 31% เกิดจากความเห็นแก่ตัว
- 22% สิ่งก่อสร้างชายฝั่งหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทราย
- 8% โลกร้อน+คลื่นใหญ่+น้ำทะเลสูงขึ้น
- 8% ไม่รู้สาเหตุ

 

 

คำถาม 2 : ทางแก้ไขการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ - 39% ให้รื้อเขื่อนริมทะเลและหยุดการก่อสร้างเพิ่ม
- 28% สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- 19% ให้ความรู้แก่สังคมให้กว้างขวาง
- 14% เรียนรู้ธรรมชาติของหาดทราย
- 25% ไม่ระบุ
- 8% ถมทรายชายฝั่ง

 

 

บางความเห็นของ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ที่ร่วมเรียนรู้รักษาชายหาด

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)