css templates .............................................................................................. กรมเจ้าท่าจ้างออกแบบเขื่อนริมทะเลชายฝั่งระโนดและปากพนัง 2554

 

กรมเจ้าท่า 
ปี 2554

ว่าจ้างศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดสงขลา 5 แห่ง นครศรีธรรมราช 1 แห่ง และชุมพร 2 แห่ง 
หนังสือ ลงวันที่ 13 ม.ค.54 - 3 มี.ค. 54

 

แผนที่แสดงตำแหน่งก่อสร้างเขื่อนริมทะเล

 

กรมเจ้าท่า จ้างออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล บ้านปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

 

 

 

 

กรมเจ้าท่า จ้างออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล บ้าหน้าโกฏิ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 


.

กรมเจ้าท่า จ้างออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

.


 

วันนี้ศาลปกครองสงขลา เปิดแผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

 

 

 

.              

e_book1                    e_book2                    e_book3

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)