css templates .................................................................................................................................................................แลเล..แลหาดสงขลา ครั้งที่ 1 2554

อาทิตย์ ๕ มิ.ย. ๕๔ กลุ่ม SOS หาดสงขลา ร่วมกับ ภาคีคนรักเมืองสงขลา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดงาน " แลเล..แลหาดสงขลา " ในวาระวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา

ช่วงเช้า เยาวชนอาสาจาก รร.มหาวชิราวุธ สงขลา นำโดย อ.สมจิต ผอมเซ่ง สำรวจชายหาดชลาทัศน์ พบว่าจาก่ค่ายทหารเรือ-บ้านเก้าเส้ง ระยะทาง ๒ ก.ม. ชายหาดเสียหายรุนแรง ต้นสนโค่นล้ม มีกำแพงกระสอบทรายและกรงหิน (เกเบียน) กำแพงหินทิ้ง และเขื่อนหินกันคลื่น

 

สิ่งที่สะเทือนใจคือ เด็กๆต้องมาเล่นน้ำอยู่บนหาดทรายที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดข้างกำแพงหิน และประชาชนที่มาท่องเที่ยวต้องมานั่งอยู่บนต้นสนที่โค่นล้ม

 

กลุ่มนักเรียนอาสาสำรวจชายหาดชลาทัศน์ ให้ความสนใจศึกษาสาเหตุการพังทลายของหาดทรายที่ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เคยสวยงาม แต่บัดนี้มีแต่ถุงทรายวางเต็มไปหมด

 

ก่อนถึงบ้านเก้าเส้ง ภาพความเสียหายของชายหาดชลาทัศน์ยิ่งชัดแจ้ง ต้นสนล้มจำนวนมาก กองหินกระจัดกระจายระเกะระกะ และการกัดเซาะที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง

 

หลังจากนั้น นักเรียนอาสาฯ ทำหน้าที่เป็นไกด์พาผู้ที่มาร่วมงาน แลเล..แลหาดสงขลา เดินสำรวจชายหาดชลาทัศน์ ตามรอยเดิมที่เดินมาแล้วอย่างช่ำชอง

 

กำแพงกระสอบทรายพบเห็นได้ทั่วไปบนชายหาดชลาทัศน์ คำถามคือสร้างทำไม อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชายหาดเสียหาย

 

ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ม.เกษตรศาสตร์ นำประชาชนและนักศึกษา เรียนรู้สาเหตุการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์

 

เมื่อเสร็จสิ้นการสำรวจ ก็มานั่งบนผืนทราย สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มา คำตอบคือ " คลื่นสร้างหาด " และ " ความโลภและเห็นแก่ตัว " คือสาเหตุหลักที่ทำให้ชายหาดชลาทัศน์พังทลาย

 

กลุ่มเยาวชนรักศิลปะ ร่วมกันวาดรูปและบรรยายความในใจ ถึงคุณค่าของหาดทราย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ปกป้องหาดทรายผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืน

 

นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา บรรจงระบายสีบนผ้าผืนยาวสีขาว " ขอเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาชายหาดสงขลา และจะเฝ้าดูแลหาดทรายผืนนี้ตลอดไป"

 

บางส่วนบนผืนผ้าและถ้อยคำที่ต้องการสื่อสารถึงทุกภาคส่วนในสังคม บ่งบอกถึง ความรักความห่วงใย ที่ทุกคนมีต่อชายหาดชลาทัศน์ ที่กำลังถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว

 

ร่วมใจกันชูผืนผ้าและถ้อยคำ เพื่อให้สื่อต่างๆได้เก็บภาพไว้เป็นความทรงจำ์

 

แล้วติดไว้กับต้นสน... " ขอให้หาดทรายชลาทัศน์ผืนนี้คงอยู่ตลอดไป ตราบนานเท่านาน"

 

ชมภาพ ช่วงเย็น-ค่ำ พิธีกรรมขอขมาและคารวะสำนึกต่อหาดสงขลา : มรดกธรรมชาติคู่บ้านคู่เมือง

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

 

คำถามที่พบเสมอในเวทีเสวนา

1) มีความเป็นไปได้เพียงใดที่จะฟื้นฟูหาดทรายให้กลับคืนมา
2) ทำไมต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอนุรีกษ์หาดทราย
3) รูปแบบใดที่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหา การกัดเซาะหาดทรายในปัจจุบัน

 

 


 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)