css templates ....................................................................................................................ทีมวิจัย นสธ. จัดอบรมผู้นำชุมชนอนุรักษ์หาดทราย 2554

 

๒๐-๒๑ มิ.ย. ๕๔ ทีมวิจัยนโยบายสาธารณะอนุรักษ์หาดทราย จัดอบรมผู้นำชุมชนอนุรักษ์หาดทราย ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากหาดทรายพังทลาย จ.สงขลา-นครศรีธรรมราช

 

 

อาจารย์ดำรง โยธารักษ์ จากมหาวิทยาลัยชีวิต อ.ปากพนัง กล่าวเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์หาดทราย

 

บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพังทลายของหาดทราย ที่แต่ละคนประสบอยู่

 

 

อีกมุมหนึ่งของการอบรม ที่ผู้เข้าร่วมตั้งใจฟังจากวิทยากร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้

 

ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง จาก ม.เกษตรศาสตร์ อธิบายกายภาพของชายฝั่ง และสาเหตุการพังทลายของหาดทราย ชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง 

 

อาจารย์ภูสิต ห่อเพ็ชร จาก ม.วลัยลักษณ์ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศหาดทราย ที่เป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่และสายใยอาหาร ของสิ่งมีชีวิตในทะเล

 

ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา จาก ม.ธรรมศาสตร์ แนะนำเรื่องสิทธิชุมชนและองค์กรอิสระต่างๆ ที่ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของภาครัฐ สามารถร้องเรียนได้ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ศาลปกครอง ฯ

 

อาจารย์อารยา สุชสม จาก ม.ราชภัฎสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และการฟ้องร้อง กรณีการพังทลายของชายหาดสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองสะกอม

 

นายสันติ นิยมเดชา รองนายก อบต.หน้าสตน อ.หัวไทร บอกลำดับเหตุการณ์ ที่ทำให้หาดทรายและชายฝั่งบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร พังทลายตั้งแตสร้าง่เขื่อนกันทรายและคลื่น ปากคลองชะอวด-แพรกเมือง ปี 2548 เล่าว่า ม.เกษตรศาสตร์ มาทำ EIA เพื่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่บ้านหน้าศาลด้วยงบฯ 460 ล้านบาท

 

ป้าวิภา เจ้าของวิภารีสอร์ท อ.หัวไทร เล่าความสุขที่หายป่วยจากโรคภูมิแพ้ เพราะอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลบนชายหาด แต่ปัจจุบันเดือดร้อนจากหาดทรายพังทลาย ซึ่งเกิดจากเขื่อนกันทรายและคลื่น ปากคลองชะอวด-แพรกเมือง จนต้องใช้เงินส่วนตัวกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสร้างกำแพงป้องกันทรัพย์สิน

 

ตัวแทนของกลุ่มประมง ต.เกาะเพ็ชร อ.หัวไทร เล่าสถานการณ์ปัจจุบันและความลำบาก ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เมื่อไม่หาดทรายในการประกอบอาชีพ

 

ลุงวิน จินดานิล นักสู้แห่ง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ให้ประสบการณ์การต่อสู้ เพื่อรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล แม้จะถูกคุกคามทำร้าย ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาชายหาด

 

เมื่อจบหลักสูตรการอบรมผู้นำชุมชนอนุรักษ์หาดทราย อาจารย์ทวี จาก อ.เมืองนครศรีฯ ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งสอบได้เต็ม 100% รับมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนายอำเภอปากพนัง

 

นายจรัล ชาวประมงบ้านแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง สอบผ่านได้คะแนน 100% รับมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากนายอำเภอปากพนัง

 

คุณยุพิน ชาวบ้านจาก อ.ปากพนัง ที่บ้านและที่ดินถูกกัดเซาะพังทลาย ให้มูลค่าของหาดทรายเทียบเท่าชีวิต สอบผ่านหลักสูตรอบรมฯ และรับมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

 

คุณศศิธร นักจัดรายการวิทยุจาก อ.หัวไทร เข้ารับการอบรมทั้ง 2 วันอย่างตั้งใจ สามารถสอบผ่านหลักสูตรอบรมฯในระดับดีมาก รับมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

 

นางวันเพ็ญ แน่งน้อย แบบอย่างผู้นำชุมชนตามธรรมชาติ ที่คัดค้านการถมหินบนชายหาดบ้านแหลมตะลุมพุก จนเป็นผลสำเร็จ และรักหาดทรายด้วยหัวใจ สอบผ่านและรับประกาศนียบัตร

 

ป้าวิภา นักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ มีวินัยและเข้าอบรมอย่างตั้งใจตลอดหลักสูตรฯ สอบผ่านในระดับดี รับมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนายอำเภอปากพนัง

 

นายสันติ นิยมเดชา ผู้ที่มีอารมณ์ดี และช่วยสร้างบรรยากาศในการอบรม ให้สนุกสนานตลอดหลักสูตรฯ สอบผ่านในระดับดี รับมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

 

วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้นำชุมชนอนุรักษ์หาดทราย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนายอำเภอปากพนัง ...BWN ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังตั้งใจ

 

คำถามหลักจากที่ประชุม

1) มีความเป็นไปได้ไหมที่ชาวบ้านจะเอาหาดทรายกลับคืนมา

2) สาเหตุหลักของการกัดเซาะที่แท้จริงมาจากอะไร สิ่งก่อสร้าง หรือ โลกร้อน

3) ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งจะแก้อย่างไร ในเมื่อเขาทำไปแล้ว

4) ทำอย่างไรให้ชาวบ้านฉลาด รู้เท่าทันปัญหา ไม่โดนนักวิชาการหลอกเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

5) รูปแบบใดดีที่สุดในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)