css templates ...................................................................................................นศ.วิศวฯและเศรษฐศาสตร์ สำรวจชายฝั่งสงขลา-ปากพนัง 2554

๔ ก.ย. ๕๔ นศ.วิศวกรรมโยธา และ นศ.เศรษฐศาสตร์ ม.สงขลาฯ สำรวจชายหาดสงขลา-อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช เริ่มที่บ้านแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ซึ่งเสียหายจากพายุ เมื่อปลายมีนาคม 2554

ชายหาดแหลมตะลุมพุกถูกกัดเซาะรุนแรง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจาก กำแพงหินที่ชายฝั่งของวัดแหลมตะลุมพุก ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ทำให้หาดทรายและถนนในหมู่บ้านเสียหาย

 

สภาพความเสียหายบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมตะลุมพุก ชายหาดถูกกัดเซาะรุนแรง กระทบต่อการจอดเรือ และการประกอบอาชีพ

 

นักศึกษาเดินทางต่อไปที่บ้านนำทรัพย์ อ.ปากพนัง พบกำแพงคอนกรีตเพื่อป้องกันถนน ขณะที่ชาวบ้านนำเศษวัสดุก่อสร้างจำนวนมาก มาใช้เป็นกำแพงป้องกันบ้านที่เหลืออยู่

 

ผลกระทบจากกำแพงที่สร้างจากเศษวัสดุก่อสร้าง ทำให้ชายหาดทิศเหนือถูกกัดเซาะต่อไปเป็นลูกโซ่

 

เดินทางไปสำรวจชายฝั่งบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร โดยกลุ่มอนุรักษ์หาดทรายบ้านหน้าศาล มาร่วมให้ความรู้

 

จากหาดทรายบ้านหน้าศาลที่กว้างใหญ่ วันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นกำแพงคอนกรีต ซึ่งทำให้น้ำทะเลโถมเข้าท่วมหมู่บ้านทุกปี 

 

หาดทรายน้อยนิดหน้ากำแพงชายฝั่ง คือสิ่งเตือนใจให้รู้ถึงพิษภัยของสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง  

 

ที่บ้านบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา พบกำแพงชายฝั่งที่ทำเป็นถนนบนหาดทราย ทำให้ชายหาดแคบลงมาก

 

หินชนาดใหญ่ถูกนำมาถมบนหาดทราย เป็นการคุกคามชายหาด และ่กรมเจ้าท่าจะสร้างเขื่อนริมทะเลเร็วๆนี้

 

ก่อนถึง อ.เมืองสงขลา แวะดูหาดทรายธรรมชาติที่บ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร พบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนของชุมชน แต่ยังขาดการจัดการที่ดี

 

หาดทรายแก้วแหล่งท่องเที่ยว อ.สิงหนคร ถูกกัดเซาะไปมาก มีรอยถนนและซากต้นไม้ กรมเจ้าท่าจะสร้างเขื่อนริมทะเลที่นี่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหาดบ้านม่วงงาม ที่อยู่ถัดไปทางทิศเหนือ

 

ลำรางธรรมชาติที่กั้นระหว่างหาดทรายและแผ่นดิน บริเวณหาดแก้วรีสอร์ท ซึ่งเคยกว้างใหญ่ แต่มาวันนี้เล็กลงไปมาก

 

สิ้นสุดการสำรวจที่หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา ซึ่งกำลังก่อสร้าง กำแพงกระสอบใยสังเคราะห์ หาดธรรมชาติถูกขุดออกไป 

 

ทุกคนได้เรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุการพังทลายของชายหาดภาคใต้ พร้อมกับคำถามว่า ทำไมต้องทำลายหาดทราย

 

 


 

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)