css templates ....................................................................................... นศ.วิศวฯโยธา ม.สงขลาฯ ทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์

เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๕๕ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม.สงขลาฯ ทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดสงขลา ตั้งแต่ชายหาดชลาทัศน์ ถึงชายฝั่งบ้านเกาะแต้ว-นาทับ

1

เริ่มจากการถมทรายที่ชายหาด ด้วยการขุดสันดอนชายฝั่งที่ระยะ ๒๐๐ ม. ด้วยเรือขุด แล้วส่งมาทางท่อ ถมที่ชายฝั่งบ้านเก้าเส้งที่ซึ่งชายฝั่งพังทลายลึกกว่า ๔๐ เมตร

2

ตะกอนที่ขุดมาถม ทำให้ี่่ี่ชายฝั่งบ้านเก้าเส้งเป็นสีดำ

3

รถแบ็คโฮถูกใช้ในการตักตะกอนเหล่านั้นมากองไว้ใกล้ชายฝั่ง

4

แนวการถมทรายถูกแสดงไว้ด้วยธงสีแดง ห่างจากฝั่งราว ๓๐ เมตร เป็นระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร

5

นักศึกษาทำการเก็บข้อมูลขนาดของตะกอนทรายที่นำมาถม และวัดความสูงหาปริมาตรที่ทำการถมทราย

6

ต่อจากนั้น เดินสำรวจตามแนวชายฝั่งต่อไปทางทิศเหนือ พบว่ามีกำแพงหินทิ้งขนาดใหญ่เป็นแนวยาว

7

และเมื่อสำรวจต่อไปอีกราว ๓๐๐ เมตร ก็พบกำแพงกระสอบทรายซึ่งต่อจากกำแพงหินทิ้ง

8

จากนั้นไปดูการสร้างกำแพงกระสอบบนชายหาดชลาทัศน์ บริเวณหน้า มทร.ศรีวิชัย สงขลา ซึ่งพบกระสอบใส่ทรายวางอยู่จำนวนมากมาย

9

หาดทรายบริเวณนั้นกำลังถูกขุดออกไป เพื่อเตรียมวางกระสอบลงไปแทนที่หาดทรายธรรมชาติ นับว่าเป็นการทำลายหาดทรายธรรมชาติอย่างจงใจ

10

กระสอบทรายชุดเก่าที่สร้างปี ๒๕๕๓ ยังคงวางทับถมบนชายหาด และรถแบ็คโฮกำลังขุดทรายออกจากหาดชลาทัศน์

11

กระสอบทรายถูกทดสอบความแข็งจากการเหยียบย่ำ พบว่ามันทำตัวไม่ต่างไปจากก้อนหินขนาดใหญ่นั่นเอง

12

กระสอบเก่าที่จมในน้ำทะเล มีตะไคร่น้ำจับเต็ม ดูเหมือนก้อนหินโสโครก

13

ชายหาดชลาทัศน์ที่ถูกขุดออกเพื่อวางกระสอบ กลายเป็นหาดที่ชันมาก

14