ชายหาดนาทับ-เกาะแต้วพังทลาย

 

การพังทลายของชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว ล่าสุด ม.ค. 2556

Artist's interpretation of article headline
        การพังทลายของหาดทรายและชายฝั่งเกาะแต้ว 2541 - 56

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

การพังทลายของชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา เริ่มต้นในปี 2541 เมื่อมีการ ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นปากคลองนาทับ

1

เขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะหาดทรายและชายฝั่งอย่างรุนแรง จนในปี 2547 ถนนสายหลักก็พังทลายลง

2

 

จากนั้นจึงตามมาด้วย กำแพงริมชายฝั่ง แบบต่างๆอย่างต่อเนื่องในปี 2549 โดยกรมทางหลวงชนบท

3

 

และอภิมหาโครงการก่อสร้างชายฝั่ง คือ เขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ ่ตลอดแนวชายฝั่ง โดยกรมเจ้าท่าในปี 2550

4

 

การสร้างเขื่อนกันคลื่น ทำให้เร่งการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงเป็นลูกโซ่ กรมทางหลวงชนบทจึงก่อสร้าง กำแพงคอนกรีต ตลอดชายฝั่งในปี 2553

5

 

กำแพงชายฝั่งทั้งแบบคอนกรีตและหินทิ้ง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปตลอดแนวชายฝั่งทิศเหนือ (ภาพ 2 ธ.ค. 55)

6

 

หาดทรายที่เคยกว้าง สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถูกทำลายลงทันทีี ที่สร้างกำแพงเสร็จ (ภาพ 2 ธ.ค. 55)

7

 

และเมื่อ 24 ธ.ค. 55 ถนนที่ปลายสุดของกำแพงชายฝั่ง ก็พังทลายลง (ภาพจาก: เจ้าท่าสงขลา)

8

 

หาดทรายและชายฝั่งเกาะแต้ว ถูกทำลายลงอย่างถาวรแล้ว (ภาพ 9 ม.ค. 56) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงชายหาดชลาทัศน์ ตัวเมืองสงขลา

9

 

ชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ที่เคยสวยงามในอดีต (ก่อนการสร้างเขื่อนริมทะเล) ถูกทำลายลงโดยภาครัฐและหน่วยราชการ ขออย่าให้เกิดกับที่ใดอีกเลย

10

 

จากการติดตามข้อมูลพบว่า กรมเจ้าท่ามี โครงการก่อสร้างเขื่อนริมทะเลอีกหลายแห่ง ตลอดแนวชายฝั่งสงขลา และของประเทศไทย ขอให้ช่วยกันหยุดยั้ง

11