css templates ................................................................................นศ.วิศวฯโยธา ม.สงขลาฯ ศึกษาผลกระทบของเขื่อนฯปากคลองสะกอม ก.ย. 57

 

5 ก.ย. 57 นศ.วิศวฯโยธา ม.สงขลาฯ ทำโครงงานเรื่อง "ประเมินอัตราการเคลื่อนที่ของทรายชายฝั่งสงขลา" ลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว ที่บ้านบ่ออิฐ และบ้านปากบางนาทับ อ.จะนะ สงขลา

นับตั้งแต่ กรมเจ้าท่า สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ที่ปากคลองนาทับ ในปี 2541 (ภาพจาก ทช. ปี 2550) ชายฝั่งนาทับ-บ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา พังทลายอย่างรุนแรง

เริ่มต้นการสำรวจ (13:30น) ที่เขื่อนกันทรายและคลื่น ปากคลองนาทับ

พบมีการถมชายฝั่ง และ มีการขุดลอกร่องน้ำและชุดลอกลำคลองนาทับ

ชายฝั่งทิศเหนือของเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ พังทลายอย่างรุนแรงลึกกว่า 70 เมตร เป็นระยะทางกว่า 3 ก.ม. น้ำทะเลในภาพ คือ ผืนแผ่นดินที่สูญหายไป

มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่กว่า 18 ตัว ยิ่งเร่งให้หาดทรายและชายฝั่งทางทิศเหนือ พังทลายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เพื่อป้องกันถนน กรมทางหลวงชนบท จึงสร้างกำแพงชายฝั่ง ยาวตลอดแนวกว่า 8 ก.ม.

และยังคงระเบิดภูเขา เอาหิยถมทะเล ทำลายหาดทรายและชายฝั่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

สภาพชายฝั่งจากบ้านนาทับ ถึง ต.เกาะแต้ว (5 ก.ย. 57)

หาดทรายเปลี่ยนสภาพไปเป็นกองหิน

ปลายสุดของกำแพงหิน (+8 ก.ม.) ที่ ต.เกาะแต้ว บ่งชี้ว่า ต้องสร้างกำแพงหินและเขื่อนฯต่อไปเรื่อยๆ

จะเห็น บ่อสูบน้ำเสียของเทศบาลนครสงขลา อยู่ห่างออกไปราว 100 ม. และจะพังทลายในช่วงมรสุม พ.ย.นี้

จากนั้นไปสำรวจการสะสมตัวของทราย ที่ทางทิศใต้ของตัวเขื่อนกันทรายและคลื่น ที่ปากคลองนาทับ

ที่ระยะราว 2.5 ก.ม. จากตัวเขื่อนฯ วัดความกว้างของหาดทรายได้ 27 เมตร (14:30น)

 

5 ก.ย. 57 นศ.วิศวฯโยธา ม.สงขลาฯ ลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งสะกอม ที่บ้านบ่อโชน และบ้านปากบางสะกอม อ.จะนะ สงขลา

 

พบว่านับตั้งแต่ กรมเจ้าท่า สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ที่ปากคลองสะกอม ในปี 2541 (ภาพจาก ทช. ปี 2550) ชายฝั่งบ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ พังทลายอย่างรุนแรง

 

สภาพหาดทรายและชายฝั่งบ้านบ่อโชน ต.สะกอม ที่พังทลายลึกกว่า 128 เมตร (5 ก.ย. 57) เป็นระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร และยังไม่มีการแก้ไข.

 

ที่ดินและทรัพย์สินประชาชนเสียหายจำนวนมาก อาคารของรีสอร์ทบ่อโชน ถูกกัดเซาะพังทลาย อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือุ

 

ท้องทะเลในภาพ คือ ผืนแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะพังทลายไป

 

จากนั้นเดินทางไปสำรวจที่ตัวเขื่อนกันทรายฯปากคลองสะกอม

 

ตัวเขื่อนกันทรายฯปากคลองสะกอมมีความยาว 600 เมตร มองเห็นเรือขุดลอกร่องน้ำกำลังทำงาน

 

ด้านตะวันออกของตัวเขื่อนกันทรายฯที่บ้านปากบางสะกอม พบการสะสมตัวของทรายปริมาณมหาศาล

 

ทำการวัดระยะการสะสมของทรายที่ตัวเขื่อนฯ (16:00น)

 

ระยะจากริมน้ำถึงป้ายประกาศของกรมเจ้าท่า วัดได้ 222 ม

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)