css templates ............................................................................... ช่อง 3HD รายการเปิดประเด็น สำรวจการพังทลายของชายหาดสงขลา ก.ย. 57

23 ก.ย. 57 ช่อง 3HD รายการ "เปิดประเด็น" สำรวจการพังทลายของชายหาดสงขลา อ.เมือง-อ.จะนะ เพื่อนำเสนอปัญหาชายหาดพังทลายจำนวน 4 ตอน

เริ่มต้นบ่ายครึ่ง ที่ชายฝั่งบ้านเก้าเส้ง ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา ที่ถูกกัดเซาะเป็นแนวยาวกว่า 2.5 ก.ม. อันเป้นผลมาจากการสร้างบ่อสูบน้ำเสียบนหาดทราย

 

เมื่อสำรวจต่อไปทางทิศเหนือ พบว่ามีการนำทรายจำนวนมาก มากลบบนกำแพงกระสอบ ที่วางเรียงรายตามชายหาด

 

เศษซากของกระสอบ พบเห็นได้ทั่วไปตามชายหาด ทำให้ดูน่ารังเกียจ

 

 

จากนั้นราวบ่ายสาม ไปสำรวจชายหาดบ้านนาทับ เริ่มจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ ที่ส่งผลให้ชายหาดทิศเหนือของเขื่อนพังทลายอย่างรุนแรง

 

ผลกระทบของเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ ทำให้บ้านเรือน ต.เกาะแต้ว พังทลาย จนต้องสร้างเขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ ขึ้นเต็มชายฝั่ง

 

หาดทราย ต.เกาะแต้ว พังทลายจนถึงถนน ทำให้กรมทางหลวงชนบทต้องทำกำแพงหินป้องกัน

 

ผลของกำแพงหิน ทำให้การกัดเซาะลุกลามเร็วยิ่งขึ้น จนสูญเสียหาดทรายและชายฝั่งยาวกว่า 8 ก.ม. และไม่ี่สิ้นสุด

 

จากชายฝั่งนาทับ ไปสำรวจต่อที่บ้านบ่อโชน ชายหาดสะกอม ที่พังทลายลึกกว่า 120 เมตร ผลกระทบจาก เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองสะกอม

 

ผลกระทบของเขื่อนกันทรายฯปากคลองสะกอม ทำให้อาคารหลายหลัง ที่บ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ พังทลาย และลุกลามไม่สิ้นสุดไปทางทิศเหนือ

 

พบว่า มีำเรือขุดขนาดเล็กของกรมเจ้าท่า กำลังขุดโคลนในทะเลถมที่ชายฝั่งบ้านบ่อโชน

 

ทราบว่า มีการขุดโคลนมาถมที่ชายฝั่ง เป็นเวลาราว 2 สัปดาห์ ซึ่งการทำงานคืบหน้าน้อยมาก และทำให้ชายฝั่งดสกปรก

 

ชมรายการเปิดประเด็น ช่อง 3HD 23 ก.ย. 57 การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ (ตอนที่ 1 เริ่มนาที 13)่

 

ชมรายการเปิดประเด็น ช่อง 3HD 1 ต.ค.57 การพังทลายของชายหาดนาทับ (ตอนที่ 2)่

 

ชมรายการเปิดประเด็น ช่อง 3HD 6 ต.ค.57 การพังทลายของชายหาดสะกอม (ตอนที่ 3)่

 

ชมรายการเปิดประเด็น ช่อง 3HD 7 ต.ค.57 การพังทลายของชายหาด อ.ระโนด (ตอนที่ 4 เริ่มนาที 19)

 

สถิติน่าสนใจ


ความเห็นของ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ปี 2 จำนวน 34 คน ที่ร่วมทัศนศึกษา การพังทลายของชายหาดสงขลา
เมื่อ 5 ก.พ. 2554 สรุปได้ดังนี้

(สามารถตอบได้อย่างอิสระไม่จำกัดคำตอบ)
คำถาม 1 : อะไรคือสาเหตุ ของการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ

- 58% เกิดจากการสร้างเขื่อนรุกล้ำชายฝั่ง
- 31% เกิดจากความเห็นแก่ตัว
- 22% สิ่งก่อสร้างชายฝั่งหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทราย
- 8% โลกร้อน+คลื่นใหญ่+น้ำทะเลสูงขึ้น
- 8% ไม่รู้สาเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

คำถาม 2 : ทางแก้ไขการพังทลายของหาดทราย

 


คำตอบ

- 39% ให้รื้อเขื่อนริมทะเลและหยุดการก่อสร้างเพิ่ม
- 28% สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- 19% ให้ความรู้แก่สังคมให้กว้างขวาง
- 14% เรียนรู้ธรรมชาติของหาดทราย
- 25% ไม่ระบุ
- 8% ถมทรายชายฝั่ง

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)