css templates .....................................................................................................รายการธรรมชาติ มาหานคร New)tv ลงพื้นที่ี่หาดสงขลา ต.ค. ๕๗

 

๑๓ ต.ค. ๕๗ รายการธรรมชาติ มาหานคร ช่อง New)tv นำโดยคุณศศิน เฉลิมลาภ ลงพื้นที่หาดสงขลา บันทึกเรื่องราว "ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง"

ช่วงเช้า เริ่มต้นรายการที่หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา โดยพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน Beach for Life และ BWN ถึงสาเหตุที่ทำให้หาดทรายและชายฝั่งพังทลาย

 

จากนั้นสำรวจสภาพปัจจุบันของหาดชลาทัศน์ ที่เต็มไปด้วยกองกระสอบผุพัง ยาวกว่า ๒ ก.ม.

 

ได้เห็นการถมทรายจำนวนมหาศาล เพื่อกลบกระสอบ ซึ่งทรายจะหายหมดไปในฤดุมรสุม เพราะไม่ได้แก้ที่สาเหตุ

 

ช่วงบ่าย ถ่ายทำผลกระทบของเขื่อนกันทรายและคลื่น ่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ที่ปลายแหลมสนอ่อน ซึ่งทรายถูกดักไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศเหนือ

 

ส่งผลให้หาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร ที่อยู่ทางทิศเหนือ ของเขื่อนกันทรายฯนี้ พังทลายอย่างรวดเร็ว เพราะขาดทรายมาหล่อเลี้ยง

 

จากนั้น ลงสำรวจชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ที่พังทลายจากเขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่นคลองนาทับ

 

จากหาดทรายกว้างใหญ่สวยงาม กลายเป็นกำแพงหิน และแท่งคอนกรีต เป็นระยะทางกว่า ๘ ก.ม.

 

วันนี้กำแพงหินและคอนกรีต ทำลายชายหาดอย่างต่อเนื่อง

 

ณ จุดสิ้นสุดกำแพงหิน ชี้ชัดว่าจะมีการก่อสร้างต่อๆไป

 

เดินทางลงใต้ต่อไปที่ชายฝั่ง ต.สะกอม อ.จะนะ สงขลา ที่ พังทลายจากเขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่นคลองสะกอม

 

บ้านเรือน ทรัพย์สินและชายฝั่งบ้านบ่อโชน ต.สะกอม ที่อยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนกันทรายฯ ถูกทำลายย่อยยับ

 

ชาวบ้าน่อโชน ที่ได้รับผลกระทบ บอกเล่าความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้นจากหาดทรายพังทลาย และการคอรัปชั่น จากโครงการขุดลอกและถมดินที่ชายฝั่งสะกอม

 

คุณศศิน เฉลิมลาภ พิธีกรกล่าวสรุปเรื่องราว "ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง" และให้ตระหนักถึงคุณค่าของ หาดทราย ติดตามชมได้ ๒ ตอน ใน ธรรมชาติ มาหานคร ช่อง New)tv

 

ชมเรื่อง "ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง" ตอนที่ ๑ ในรายการ ธรรมชาติ มาหานคร ช่อง New)tv ได้ที่นี่

 

ชม "ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง" ตอนที่ ๒ ในรายการ ธรรมชาติ มาหานคร ช่อง New)tv ได้ที่นี่

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)