css templates .....................................................................................................ช่อง ๙ ติดตามชาย่หาดนาทับ-เกาะแต้ว สงขลา พังทลาย ธ.ค. ๕๗

 

๒๖ ธ.ค. ๕๗ ทีมข่าวช่อง ๙ ลงสำรวจติดตาม การพังทลายของชาย่หาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา

ชาวบ้านบึก ต.นาทับ เล่าผลกระทบของการสูญเสียหาดทราย และ บอกว่าชายหาดพังทลาย เพราะเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ

 

เมื่อเดินทางต่อไปทางทิศเหนือ พบถนนถูกกัดเซาะพังทลาย และต้นสนล้มเป็นระยะๆ

 

เลยออกไปที่เขื่อนกันคลื่นตัวที่ ๑๘ ตัวสุดท้าย พบกำแพงหินถมป้องกันถนนพังทลายลงุ

 

ที่ของปลายสุดของกำแพงหิน เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง ทำให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะเว้าลึกโค้งเป็นวง

 

จนต้องมีการถมหินเป็นกำแพงชั่วคราว เพื่อป้องกันถนนถูกกัดเซาะ

 

และมีการถมหินทำกำแพงชั่วคราว ต่อไปอีกราว ๑๐๐ เมตร

 

เร่งให้้ชายหาดถูกกัดรุนแรงขึ้น ต้นสนอายุราว ๔๐ ปี โค่นล้มลง

 

ผลกระทบรุกลามถึงบ่อสูบน้ำเสีย ของเทศบาลนครสงขลา

 

จากเดิมอยู่ห่างน้ำทะเลราว 50 เมตร วันนี้ไม่มีหาดทรายเหลือ

 

ฐานของบ่อสูบน้ำเสีย โผล่ให้เห็น

 

ผลกระทบรุุกลามต่อไปทางทิศเหนือ ชายหาดเหลือน้อยเต็มที

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)