css templates ...........................................................................................................คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา ทัศนศึกษาชายหาดสงขลา ม.ค. ๕๘

 

๒๙-๓๐ ม.ค. ๕๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา จัดสัมมนา นโยบายสาธารณะทางเลือกฟื้นฟู่หาดทราย กรณีศึกษา ชายหาด อ.เมืองสงขลา เริ่มด้วยการทัศนศึกษาปัญหาและ สาเหตุ ชาย่หาดสงขลาพังทลาย ในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘

๒๙ ม.ค. เช้า เริ่มด้วยการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชายหาดสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ ซึ่งมีสภาพหาดทรายที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ และชายฝั่งเป็นเนินทรายชายฝั่ง (sand dune) ที่ยังคงสภาพดี อากาศแจ่มใส เย็นสบาย

 

ผู้นำศาสนาและตัวแทนชาวบ้านสวนกง บอกเล่า วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ที่อยู่กับธรรมชาติมายาวนาน

 

นายกสมาคมรักษ์ทะเลจะนะ เล่าวิถีชีวิตประมง การรักษา ทรัพยากรสัตว์น้ำ และโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ที่จุดนี้ ุ

 

ตัวแทนของคณะวิจัยมอบของที่ระลึกให้ ผู้แทนชาวสวนกง และขอบคุณช่วยที่รักษาหาดทรายแห่งนี้ไว้

 

ต่อจากนั้น ผู้ร่วมสัมมนาเดินทางไปเรียนรู้ การพังทลาย ของหาดทราย และชายฝั่ง ที่บ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ

 

ผลกระทบของเขื่อนหินกันคลื่นริมชายฝั่ง ทำให้ชายฝั่งบ้านบ่อโชน พังทลายอย่างรุนแรง

 

แผ่นดินถูกกัดเซาะพังทลายลึกกว่า ๑๓๐ เมตร กลายเป็นหน้าผาชัน จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

 

ผลกระทบเกิดขึ้นต่อเนื่อง ไปตลอดแนวชายฝั่งสะกอม

 

บ้านเรือนหลายหลังถูกทำลาย และลุกลามไปหลายกิโลเมตร

 

ชาวบ้านที่ฟ้องศาลปกครอง คดีชายหาดสะกอมพังทลาย เพราะเขื่อนชายฝั่งทะเล ของกรมเจ้าท่า บอกเล่าผลกระทบเมื่อชายหาดสะกอมถูกทำลายลง

 

จากนั้นช่วงบ่าย เดินทางไปที่ชายฝั่งนาทับ เริ่มต้นที่ เขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ พบเห็นเรือขุดหลายลำจอดอยู่เต็มร่องน้ำ

 

และตลอดแนวชายฝั่งบ้านนาทับ - ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ไร้หาดทราย มีแต่กำแพงและเขื่อนกันคลื่น ที่เรียงรายสุดสายตา

 

แวะดูผลกระทบของสิ่งก่อสร้างชายฝั่งแบบต่างๆ ได้แก่ กำแพงกะชุหิน (gabion) เขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ และคันดักทราย

 

หาดทรายที่สวยงามถูกทำลายจนหมดสิ้น กลายเป็นกำแพงหิน

 

นักข่าวหลายสำนักต่างใหความสนใจกับการทัศนศึกษาครั้งนี้

 

การเดินทางมาสิ้นสุดที่หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา .

 

ที่ซึ่ง กระสอบทรายใหญ่ ถูกนำมาวางเรียงรายยาวกว่า ๒ ก.ม

 

ณ จุดนี้ ี่ลานดนตรีและวัฒนธรรม เดือนก่อนหน้านี้ กรมโยธาธิการฯนำทรายจำนวนมากมาถมกลบกระสอบ

 

ผู้ร่วมสัมมนาถ่ายรูปร่วมกัน บนชายหาดชลาทัศน์ ด้วยความหวังว่า วันหนึ่งหาดทรายนี้จะได้รับการฟื้นฟูกลับมา

ชมภาพการประชุมสัมมนา นโยบายสาธารณะทางเลือกฟื้นฟู่หาดทราย กรณีศึกษา ชายหาด อ.เมืองสงขลา วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)