css templates ..........................................................................................ทีมทนายคดีหาดมาหยา เรียนรู้การพังทลายของชายฝั่งสงขลา เม.ย. 58

 

เมื่อเช้า 27 เม.ย. 58 ทีมทนายคดีหาดมาหยา นำโดย สว.วรินทร์ เทียมจรัส ลงพื้นที่เรียนรู้การพังทลายของ ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา ่ที่หน้า มทร.สงขลา ซึ่งเป็นกำแพงกระสอบตลอดแนวชายหาด

 

ด้านหลังและปลายกำแพงกระสอบ พบว่า ชายหาดถูกกัดเซาะ รุนแรง เป็นหน้าผาชัน ทรายที่ถูกนำมาถมชายหาดและกลบ กระสอบ ถูกพัดพาไปจนหมด จากคลื่นที่ยกตัวข้ามกระสอบ และหอบทรายไหลออกไปทางปลายกำแพงฯ

 

จากนั้นไปที่ชายหาดบ้านเก้าเส้ง ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ การกัดเซาะ

 

พบชายฝั่งที่เป็นกำแพงหินทิ้ง ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง และทัศนอุจาดจากกำแพงหิน

 

ได้มอบหนังสือชุดหาดทราย ให้ นศ.มทร. ที่มาทำคลิป ชายหาดชลาทัศน์พังทลาย

 

ช่วงบ่าย เดินทางไปดูที่ชายหาดเกาะแต้ว ที่บ่อน้ำเสียสงขลา พบชายหาดถูกกัดเซาะรุนแรง ไม่เหลือสภาพหาดทราย

 

ที่ปลายกำแพงหิน ชายหาดถูกกัดเซาะลึกและลุกลามไปทางทิศเหนือ

 

ต้นสนขนาดใหญ่จำนวนมากถูกกัดเซาะล้มลง

 

และที่ชายฝั่งบ้านนาทับ ชายหาดถูกทำลายจนหมด กลายเป็นกำแพงคอนกรีต กองหินและกำแพงกะชุหิน

 

ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนกันคลื่น ที่้ถูกสร้างต่อเนื่อง มาจากเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ

 

ได้มอบหนังสือชุดหาดทราย ให้ชาวบ้านที่มาพักผ่อน

 

วันรุ่งขึ้น

28 เมษายน 58 ทีมทนายมาหยา ลงพื้นที่เรียนรู้การพังทลายของ ชายหาดสะกอม อ.จะนะ สงขลา

 

เมื่อเช้า 28 เม.ย. 58 ่เยี่ยมชมหาดทรายธรรมชาติ ที่บ้านสวนกง อ.จะนะ สงขลา

 

โดยมีตัวแทนชาวบ้านสวนกง และ NGO ในพื้นที่ให้ข้อมูล ความห่วงใยที่จะเกิดขึ้น กับชายหาดแห่งนี้

 

สภาพของเนินทรายชายฝั่งตามธรรมชาติ ของบ้านสวนกง ที่งดงาม ซึ่งกรมเจ้าท่ากำหนดให้เป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่

 

จากนั้นเดินทางไปศึกษาการพังทลายของชายหาดสะกอม ที่บ้านบ่อโชน ที่มีการฟ้องร้องคดีที่ศาลปกรองสงขลา

 

ชายฝั่งพังทลายลึก 130 เมตร ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก

 

และพังทลายต่อเนื่องไปทางเหนือ ไม่สิ้นสุด

 

อดีตที่เคยเป็นที่พักนักท่องเที่ยว พังทลายหมดสิ้น

 

 

ซึ่งสาเหตุมาจากเขื่อนกันทรายฯปากคลองสะกอม ของกรมเจ้าท่า และเขื่อนกันคลื่นที่สร้างตามมา

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)