css templates .................................................................................................รำลึกและอาลัย Prof. Sikke Hempenius ผู้จุดประกาย BWN ก.ค.58

 

วันที่ 24 ก.ค. 58 เป็นวันรำลึกถึง Prof.Sikke Hempenius ผู้จุดประกายความรักและห่วงใยหาดทราย ที่พังทลาย อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง และผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง

 

ราวปี 2540 อ.ซิกเก้ สัมผัสความเดือดร้อนของชาวบ้าน อ.หัวไทร - อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ที่ชายฝั่งเสียหาย รุนแรง่ การศึกษาู้การพังทลายของชายฝั่งจึงเริ่มขึ้น

 

ระหว่างปี 2540-45 อ.ซิกเก้ ได้พาผู้เชี่ยวชาญด้านชายฝั่ง ไปดูสภาพปัญหา พบสิ่งก่อสร้างชายฝั่งหลายรูปแบบ และการขุดทรายออกจากชายหาดจำนวนมาก

 

นับแต่นั้นมาจนถึงปี 2551 อ.ซิกเก้ ได้สะสมความรู้ปัญหา และสาเหตุที่ทำให้ชายฝั่งพังทลาย ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ และ นศ.ดัชท์ ที อ.ซิกเก้เชิญมาทำวิจัย การก่อตั้ง BWN จึงเกิดขึ้น.

 

ต้นปี 2550 อ.ซิกเก้ ได้ติดตามการทำประชาพิจารณ์ การสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่งนาทับ และเห็นความไม่ถูกต้อง ในการทำโครงการของภาครัฐฯ

 

มิ.ย. 50 ได้พาผู้ร่วมเสวนา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดโดย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลา ทัศนะศึกษาการ พังทลายของชายหาด ต.สะกอมและ ต.นาทับ อ.จะนะ สงขลา

 

ในปี 50 มีการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ตรวจสอบผลกระทบของเขื่อนกันทรายปากคลองนาทับ ต่อชุมชนและชายหาด

 

ปลายปี 50 ได้พาทีมกฎหมายสิทธิชุมชน จาก ม.ธ. เก็บข้อมูล ความเสียหายของชายหาดสะกอมและนาทับ เพื่อทำการ ฟ้องร้องต่อศาลปกครองสงขลาในปี 51

 

ปี 2552 เป็นปีที่สื่อให้ความสนใจปัญหาชายหาดพังทลาย เนื่องจากความเสียหายของหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา ทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

ปลายปี 52 ทีวีไทย (TPBS) ได้นำเสนอความรู้ชุดใหญ่ขึ้น Filler "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาชายหาด" 10 ตอน (ออกอากาศ 3 เดือน) และใน "วาระประเทศไทย" 5 ตอน

 

ปี 2553 กมธ.ทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน กรณีชายหาดสะกอม และหาดชลาทัศน์ สงขลาพังทลาย

 

ในช่วงเดียวกัน ปี 53 อนุกรรมการสิทธิฯ ลงพื้นที่ สำรวจความ เสียหายของสำนักสงฆ์หาดทรายแก้ว ชายฝั่ง อ.สิงหนคร และการพังทลายของหาดชลาทัศน์

 

ช่วงปี 2553-54 มีการศึกษาวิจัยปัญหาและสาเหตุ การพังทลายของหาดทรายอย่างเป็นระบบ ภายใต้ การสนับสนุนของ นสธ.

 

โดยทีมวิจัยออกสำรวจความเสียหายของชายหาด ตั้งแต่ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ถึง แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง และบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

 

สำรวจกัดเซาะี่แหลมตะลุมพุก ในปี 53

 

 

ปี 53 มีการจัดหลักสูตรอบรมเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย โดยมีตัวแทนจาก 7 ชุมชนชายฝั่งเข้าร่วม

 

 

โดย อ.ซิกเก้ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ให้ผู้ี่เข้าอบรม ที่่สอบผ่านหลักสูตร

 

ธ.ค. 53 Prof.Hitishi Tanaka จาก ม. Tohoku มาบรรยาย ประสบการณ์การกัดเซาะชายฝั่งที่ญี่ปุน ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลา ซึ่งเป็นกืจกรรมสุดท้ายของ่ อ.ซิกเก้ ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ กทม ในต้นปี 54

 

คลิป Prof. Sikke Hempenius พาทัศนะศึกษาชายหาดสงขลา ปี 2550

 

คลิป Prof. Sikke Hempenius ร่วมรักษาหาดทราย กับทีวีไทย (Filler) ปี 2552

Four Rules for Sandy Coasts (กฎของทะเลและหาดทราย)

บมสรุปที่ Prof.Sikke Hempenius เขียนไว้ในหนังสือ หาดทราย..คุณค่า ชีวิตที่ถูกลืม

เพื่อมอบให้้สังคมเป็นครั้งสุดท้าย

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)