css templates ....................................................................................................................สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ม.สงขลา สำรวจชายฝั่งสงขลา ส.ค. 2558

7 ส.ค. 58 สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ม.สงขลาฯ ลงพื้นที่ศึกษาการพังทลายของชายหาดสงขลา เริ่มที่หาดสะกอม ที่บ้านบ่อโชน อ.จะนะ

พบว่าชายฝั่งบ้านบ่อโชนถูกกัดเซาะรุนแรง ลึกกว่า 120 เมตร เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ทรัพย์สินเสียหาย และอาคารพังทลายลงหลายหลัง

 

ย้อนอดีต การพังทลายของชายฝั่งของบ้านบ่อโชน ปี 2555

 

ย้อนอดีต การพังทลายของชายฝั่งของบ้านบ่อโชน ปี 2557

 

นายเจ๊ะหมัด ผู้ฟ้องศาลปกครอง คดีชายหาดบ้านบ่อโชนพังทลาย จากเขื่อนกันทรายฯ ปากคลองสะกอมของกรมเจ้าท่า มาร่วมบอกเล่าสถานการณ์ปัจจุบันให้ฟัง

 

เล่าว่า กรมเจ้าท่า ได้มาชี้แจงในหมู่บ้านว่า จะสร้างเขื่อนกันคลื่นรูปตัว Y ที่ชายฝั่งสะกอม ด้วยงบประมาณกว่าพันล้านบาท ซึ่งจะกระทบ ต่อการทำประมงของชาวบ้านอย่างมาก

 

จากนั้นเดินทางไปเรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่งบ้านสวนกง อ.จะนะ ที่ซึ่งหาดทรายและชายฝั่งยังคงสภาพตามธรรมชาติี

 

โดยมี บังนีและบังเดช บ้านสวนกง มาร่วมบอกเล่าถึง คุณค่าของหาดทราย และผลกระทบจากเขื่อนชายฝั่ง

 

ภัยที่คุกคามชุมชนบ้านสวนกง มากที่สุด คือ ถูกกำหนดให้เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

 

รูปแบบของท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ที่ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

 

เดินทางไปดูการพังทลายของชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ที่เกิดจากเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ

 

พบแต่กำแพงหินและเขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ ยาวสุดสายตา และจะต้องสร้างต่อๆไปตลอดแนวชายฝั่งสงขลา

 

จากอดีตชายหาดนี้ เคยเป็นหาดทรายกว้างและยาวตลอดแนว วันนี้ถูกทำลายจนหมดสิ้น และยังคงถมหินลงชายฝั่งไม่จบสิ้น

 

การพังทลายของชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ที่เกิดจากเขื่อนกันทรายฯปากคลองนาทับ และเขือนกันคลื่น

.

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)