css templates ...................................................................................................ทช. ประชุมคณะดำำเนินงานฯ ตาม พรบ.ทช.ม.21 ครั้งที่ 2 ก.ย. 58

 

2-3 ก.ย. 58 กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช) จัดประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางฯ ตาม พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 ที่ อ.ชะอำ เพชรบุรี

 

โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลฯ เป็นประธาน โดยมีผู้ร่วมประชุมได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมโยธาฯ สผ. กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุฯ ประชาสังคม และนักวิชาการสถาบันการศึกษา

 

มีการทัศนศึกษา การพังทลายของชายหาดชะอำ อันเนื่องมาจากสิ่งก่อสร้างชายฝั่งทางทิศใต้

 

โดยกรมเจ้าท่า กำลังดำเนินการถมทรายจำนวนมากที่ชายฝั่ง ทรายที่นำมาถมเป็นทรายแม่น้ำ

 

มีการวางกระสอบทรายขนาดใหญ่เป็นกำแพงชายฝั่ง

 

เมื่อมองไปทางทิศใต้ พบว่าหาดทรายถูกกัดเซาะไปหมด

 

ภาพจาก google earth แสดงสิ่งก่อสร้างชายฝั่งจำนวนมากที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหาดชะอำ

 

สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย เขื่อนกันทรายและคลื่น เขื่อนกันคลื่น และรอดักทราย

 

เขื่อนกันทรายฯ ถูกสร้างเพื่อใช้เป็นทางน้ำทะเลไหลเข้า-ออก ภายในพื้นที่ชุ่มน้ำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

ผลกระทบจากเขื่อนกันทรายฯ ทำให้ชายหาดชะอำ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนกันทรายฯพังทลายรุนแรง

 

ขณะที่ทางทิศใต้ของเขื่อนกันทรายฯมีทรายมาทับถม

 

และมีการสร้างรอดักทรายที่ชายหาดพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

  • สาระการประชุมคณะดำเนินงานกำหนดทิศทางและกรอบดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558

 

 

.

รายละเอียด พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

 

.

 

ผลการประชุมเมื่อ 4 มิ.ย. 2558 สรุปว่า Road map การป้องกันและแก้ไขการพังทลายของชายฝั่งทั้งประเทศไทย จำแนกได้ 6 ขั้นตอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 เดือน ระยะปานกลางใน 12 เดือน และระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป.

 

.

 

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)