- สงขลาฟอรั่ม ...................................
- Beach for Life ...............................
- สถาบันนโยบายสาธารณะ (นสธ) ......
- สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุย.....
- คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา............
- ม.เทคโนโลยีราชมงคล สงขลา ......
- สมาคมหยาดฝน จ.ตรัง ....................
- องค์กรภาคประชาชนสงขลา.............
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- เทศบาลนครสงขลา ........................

-- องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ......

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Activities)

งาน "นศ.วิศวฯ ม.สงขลาฯทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดสงขลา ๒๙ มิ.ย. ๕๕

การถมทรายชายหาดชลาทัศน์ สงขลา

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

งาน "แลเล .. แลหาด" ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๕

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline