css templates ................................................................................................................................แลเล..แลหาด ปี ๔ ที่หาดชลาทัศน์ สงขลา มิี.ย. ๕๗

 

๘ มิ.ย. ๕๗ ชมรม Beach for Life จัดงาน "แลเล..แลหาด ครั้งที่ ๔" ที่หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา หน้า มทร.สงขลา เพื่อประกาศธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ ธรรมนูญฯ เพื่อปกป้องและรักษาหาดสมิหลา ที่มีสถานศึกษาในเขต อ.เมืองสงขลา เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น

 

ความห่วงใยต่อชายหาดสงขลา และความปรารถนาของเหล่าเยาวชน ถูกเขียนขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจ

 

นางเงือกสัญญลักษณ์ของหาดสมิหลา ถูกนำมาประกอบในพิธีประกาศ ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

 

เวลา ๑๓:๐๐ น. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ประธานในพิธี เปิดงานด้วยการลั่นกลองใหญ่

 

งานเวทีประกอบด้วยการเสวนา "เด็กสงขลา ลุกทำธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา"

 

เพลิดเพลินกับโนรา ของนักเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

 

สนุกสนานกับดนตรีไพเราะ ของนักเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

 

ในงานยังมีมุมสบายๆ ทั้งภาพถ่าย เขียนภาพระบายสี และแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย

 

มุมความรู้เกี่ยวกับหาดทราย ปัญหาและสาเหตุการพังทลาย ฯ

 

สมาชิกรับเชิญที่ร่วมลงนามใน ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

 

สักขีพยาน แห่งความภูมิใจ ในความพยายามของเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา

 

BWN มอบเงินสนับสนุน กิจกรรมของชมรม Beach for Life เพื่อให้กำลังใจน้องๆได้ยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งถูกต้องดีงาม

 

และได้มอบหนังสือ "หาดทราย.. มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น" ให้กับกลุ่มจักรยานสองทะเล อ.เมืองสงขลา ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

หลักฐานที่บอกทุกๆคนว่า ทำไมเราจึงต้องปกป้องและรักษาหาดทรายแห่งสงขลา โดยเร่งด่วน (สภาพชายหาดชลาทัศน์วันนี้ ๘ มิ.ย. ๕๗)

 

ทิศเหนือของกระสอบ ชายหาดถูกกัดเซาะรุนแรง นี่คือเหตุผลที่ว่า เราต้องเร่งป้องกันรักษาหาดสงขลา (ภาพหาดชลาทัศน ๘ มิ.ย. ๕๗)

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)