css templates ............................................................................................................................................................แลเล..แลหาด สงขลา ครั้งที่ 5 ส.ค. 58

 

เมื่อ 8 ส.ค. 58 สงขลาฟอรั่มและกลุ่มพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา จัดงานแลเล..แลหาด ครั้งที่ 5 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีชฯ อ.เมืองสงขลา

 

กิจกรรมช่วงเข้าและบ่าย ประกอบด้วยการบรรยายสถานการณ์ การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ และกิจกรรมอนุรักษ์หาดสมิหลา ของกลุ่มเยาวชนสงขลา

 

ผู้ร่วมงานมีความหลากหลาย ทั้งอายุ และอาชีพการงาน

 

ผู้สื่อข่าวให้ความสนใจจำนวนมาก

 

การนำเสนอของกลุ่มเยาวขนสงขลา เกี่ยวกับเครื่องมือวัด และเก็บตัวอย่างทรายชายหาด

 

กลุ่ม Crescent Moon Lawyers นำเสนอ กฎหมายและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหาดทราย

 

ผู้ร่วมงานให้กำลังใจและข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน และขอบคุณในความเสียสละของน้องๆที่ปกป้องหาดทรายสงขลา

 

ช่วงเย็น เดินรณรงค์เรียกร้อง ให้ยุติการวางแท่งคอนกรีต ลงบนหาดชลาทัศน์ ของทางจังหวัดสงขลา

 

การขุดสันดอนถมหาดของผู้ว่าฯสงขลา ที่กำลังดำเนินงานอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหาดทรายและระบบนิเวศชายฝั่ง

 

ป้ายประกาศของโครงการผู้ว่าฯสงขลา ที่ติดไว้ที่หน้างาน ซึ่งไม่ระบุว่ามีการวางแท่งคอนกรีตลงบนหาดชลาทัศน์

 

แต่ที่พบคือ โครงเหล็กที่ถูกเตรียมไว้้จำนวนมาก ซึ่ง่พร้อมสำหรับหล่อเป็นแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่

 

ร่วมกันรณรงค์ให้ยุติโครงการฯ และให้เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนต่อสาธารณะ์

 

จากนั้นมีการกล่าวปฏิญญาปกป้องรักษาหาดสมิหลา-ชลาทัศน์

 

กิจกรรมกลางแจ้ง และดนตรี ที่ชายฝั่งบ้านเก้เส้ง

 

สภาพชายหาดชลาทัศน์ ที่บ้านเก้าเส้ง ซึ่งถูกบุกรุกและสร้างโรงเรือน โดยเทศบาลนครสงขลา

 

อบจ.สงขลา ยังได้ก่อสร้างลานออกกำลังกาย บนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเป็นหาดทรายชลาทัศน์ที่สวยงาม

 

ติดตามโครงการผู้ว่าฯสงขลา ขุดสันดอนถมหาด และสร้างรอดักทรายหาดชลาทัศน์ 27 ก.ค. 58

========================================

ทั้งหมดของหัวใจ
อยู่ในคำปฏิญญาพลเมืองสงขลาฉบับนี้
เราได้ยืนและอ่านพร้อมกันบนแผ่นดิน "แม่หาดสมิหลา" บริเวณหาดเก้าเส้ง
เวลา ๑๘.๓๐ น. ของวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)