เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (ข้อมูลก่อสร้างเขื่อนริมทะเล)

เขื่อนริมทะเลทำลายชายหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ที่สร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

- การใช้งบประมาณสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว 2550 และ 2556

- สัญญาจ้างออกแบบเขื่อนริมทะเลภาคใต้อ่าวไทย ปี 2554 โดยกรมเจ้าท่า

- รายงาน : ปฏิบัติการกู้วิกฤตชายฝั่ง ก่อนตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จะจมทะเล

- รายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล ที่บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

- ปชส.การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นฝั่งทะเล อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช

- รายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล บ้านหน้าโกฏิ-หน้าสตน อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช

- รายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล จ.นครศรีธรรมราช

- รายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนริมทะเล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

- TOR กรมทรัพยากรธรณี จ้างคณะวิศวฯ ม.สงขลา ออกแบบเขื่อนกันคลื่นชายหาดชลาทัศน์-หาดสมิหลา สงขลา

- รัฐได้ข้อสรุปผุดท่าเรือน้ำลึกที่ อ.จะนะ NGOs ห่วงปิโตรเคมีทำสงขลาเหมือนมาบตาพุต

- ภาพท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2

- แบบโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่น ทำลายชายหาดบ้านนาทับ สงขลา

- ก.ค. 50 การถมหินทำลายชายหาดสงขลา

- ข้อมูลเขื่อนริมทะเล ชายหาดสะกอม สงขลา โดยกรมเจ้าท่า

- ผลกระทบจาก ท่าเรือ บ.เชฟรอน ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

- กรมโยธาสงขลาเร่งสร้างเขื่อนฯหาดชลาทัศน์เฟส 2

ชายฝั่งอันดามัน

 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน