css templates ................................................................................ภาระกิจทวงคืนหาดทรายของเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN) 2545-58

 

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN) ได้ทำหนังสือถึงทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติของชาติ ตั้งแต่ปี 2547-58 เพื่อทวงคืนหาดทราย และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อได้ตระหนัก ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรหาดทราย

 

 

ยื่นหนังสือถึง เทศบาลนครสงขลาปี 2545 ก่อนการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่บ้านเก้าเส้ง ในปลายปี 2545

 

ร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 27 ก.พ. 2550 กรณีชายหาดเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา พังทลาย จากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิฯไ้ตัดสินเมื่อ 2551 ว่า เขื่อนฯกรมเจ้าท่าเป้นต้นเหตุของการกัดเซาะ

 

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ชายฝั่งทะเล: คุณค่า ปัญหาและการฟื้นฟู” ให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระหว่างวันที่ 20–22 มิ.ย. 2550
ที่กาญจนบุรี

 

 

ร้องเรียน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 12 ก.ค. 2550 ให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ในการสร้างเขื่อนชายฝั่ง ที่ทำลายชายหาดทั้งระบบ

ชาวสะกอมฟ้องศาลปกครองสงขลา 29 ม.ค. 2551 ซึ่งศาลฯคัดสินเมื่อ ก.ค. 54 ให้ กรมเจ้าท่ามีความผิด

 

 

ร้องเรียน คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เมื่อ 4 พ.ย. 2552 เรื่อง การพังทลายของชายหาด จ.สงขลา ที่อาคารรัฐสภา กทม.

 

ร้องเรียนถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า 8 ก.พ. 53 ในคราวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สู้วิกฤติการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ทำเนียบรัฐบาลฯ

 

หนังสือถึง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 18 มิ.ย. 57 และ กรมเจ้าท่า ตอบ คสช. ว่า ได้แก้ไขปัญหาแล้ว โดยจะทำเขื่อนเพิ่มที่ชายฝั่งสะกอม

ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เมื่อ 28 ต.ค. 57 ในกรณีที่กรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนกันทรายฯ และเขื่อนกันคลื่น ทำให้ชายฝั่งบ้านบ่อโชน ต.สะกอม พังทลาย

  

 

หนังสือถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 23 พ.ย. 57 ในเวทีปฏิรูปขจัดคอรัปชั่น จัดโดย ม.สงขลานครินทร์

 

หนังสือถึง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 23 ม.ค. 58 ในเวที สปช.เสียงประชาชนทางสถานีช่อง 11 หาดใหญ่

 

หนังสือถึง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 11 ก.พ. 58 ทาง website ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

บรรยายเชิงวิชาการ ให้สภาวิทยาเขต ม.สงขลานครินทร์ ในหัวข้อ "เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวิตให้หาดทราย" 21 เม.ย. 58

 

แฟ้มข้อมูล

 

Image 1.                Image 1                  Image 1                 Image 1    

               ชายหาดหัวไทร-ปากพนัง         ชายหาดสะกอม สงขลา            ชายหาดเกาะแต้ว สงขลา          ชายหาดชลาทัศน์ สงขลา                 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)