..ชายหาดสะกอม...........
..ชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว
..ชายหาดชลาทัศน์......
..ชายฝั่งหัวไทร-ปากพนัง
 
css templates .......................................................................................................................................................................ชายหาดชลาทัศน์อดีตที่เลื่องชื่อ

ภาพถ่ายชายหาดชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา เมื่อ มกราคม 2543 ก่อนมีสิ่งใดๆรบกวนสมดุลของหาดทราย

ชายหาดบ้านเก้าเส้งก่อนปี 2543 ซึ่งอยู่ตอนใต้หาดชลาทัศน์ ขึ้นชื่อว่าหาดทรายสวย และสมบูรณ์ด้วยวิถีชีวิตชุมชนพอเพียง

 

หาดเก้าเส้งที่เต็มไปด้วยชีวิตหลากหลาย ที่คู่กับเรือหัวตัด

 

ชายหาดชลาทัศน์สัญญลักษณ์แห่งครอบครัว ภาพที่เห็นชินตา

 

พักผ่อนกายและใจ เกาะหนูพาเพลิน นี่คือวิถีคนสงขลา

 

สายลมพัดเย็น เหมาะกับการละเล่นที่ชาวประชาสรรค์สร้าง

 

ว่ายน้ำ เล่นน้ำ สร้างสีสรรให้ชายหาด

 

หาดชลาทัศน์ เป็นมากกว่าหาดทราย ...ชีวิตของผู้คน

 

ราวปี 2537 เรือสินค้าจดทะเบียนปานามา เกยตื้นที่ชายหาดบ้านเก้าเส้ง ให้บทเรียนอันทรงคุณค่า

 

ภาพถ่ายทางอากาศ 2538 แสดงการทับถม และกัดเซาะ่ ชายหาดเก้าเส้ง ที่เกิดจากเรือปานามาเกยตื้น

 

จากนั้นไม่นาน ทางการสั่งรื้อถอน ซากเรือที่ไม่ยังประโยชน์ใดๆลำนั้น ออกพ้นไปจากชายหาด

 

คลื่นทำหน้าที่พัดพาเม็ดทรายที่กองทับถมนั้น คืนสู่้ชายหาดชลาทัศน์ดังเดิม (ภาพปี 2544)

 

วิถีพอเพียงแห่งชุมชนทะเล บ้านเก้าเส้ง ในอดีต (ปี 2543)

 

เพราะรู้จะอยูู่่คู่กับทะเลและหาดทราย อดีตจึงมีแต่ความสงบสุข

 

 

.

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)