css templates ......................................................................................อดีต..ความสงบสุขของชุมชนบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

 

การจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดของชุมชนบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในอดีต

 

แพริมน้ำชั่วคราวสำหรับจัดกิจกรรมริมหาดทราย ของชุมชนบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร ในอดีต

 

เมื่อหาดคือที่พักผ่อนยามเย็นของครอบครัวชุมชนบ้านหน้าศาล

 

ความสุขวันวานที่หาได้ บนชายหาดบ้านหน้าศาล

 

หาดทราย = ความสุข หลากหลายกิจกรรมล้วนอยู่บนหาดทรายผืนกว้าง

 

เด็กๆสนุกสนานริมชายหาด (ขณะก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงบ้านหน้าศาล)

 

หาดทรายขาวเป็นสวรรค์ของเด็กๆ

 

เช่นเดียวกับของทุกๆคนในชุมชนบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร 

 

แต่วันนี้...ไม่มีหาดทรายที่เคยสวยงามนั้นอีกแล้ว และในทุกๆแห่ง นี่คือบ้านหน้าศาลในปัจจุบัน

 

ดูภาพต้นฉบับความสุขที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ที่ facebook คุณเดชา โต๊ะรามัน

 

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)