ชายหาดนาทับ-เกาะแต้วพังทลาย

 

การพังทลายของชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว ล่าสุด ม.ค. 2556

Artist's interpretation of article headline
        ความสุขของเด็กๆบนหาดทรายที่เหลือน้อยของบ้านนาทับ อ.เมืองสงขลา

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

 

ชายหาดบ้านนาทับ-บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว สงขลา 2543

 

ที่ซึ่งเด็กๆวิ่งเล่นตามชายหาดอย่างอิสระ

 

อีกกลุ่มสนุกกับการจับหอยเสียบบนผืนหาดที่เหลือน้อยนิด

 

ประทับรอยเท้าบนหาดทราย ที่ต่อจากวันนี้ไปจะไม่มีให้เห็น

 

วางอวนปลากระบอกริมหาดช่วยยังชีพ

 

ปล่อยฝูงวัวเล็มหญ้าบนเนินทรายชายฝั่ง

 

อดีตที่นี่หาดนาทับ-เกาะแต้ว เคยเป็นแนวป่าริมชายหาด

 

วันนี้ทุกที่บนผืนหาดทรายมีแต่สิ่งแปลกปลอม ก้อนหินใหญ

 

ปัจจุบัน...เมื่อเอาหินมา ป่าก็พังหมด

 

ชายหาดนาทับวันนี้ พังทลายเพราะเขื่อนริมทะเล (ภาพ 2543)

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)