เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN Newsletters)

การ์ตูนอนุรักษ์หาดทราย สนุกมีสาระพร้อมปริศนาท้ายเล่ม อ่านได้ที่

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

ข่าวหาดทราย

24 ส.ค. 58 ศาลปกครองสงขลารับคดี เครือข่ายประชาคมสงขลา ฟ้องโครงการป้องกันกัดเซาะหาดสมิหลา ของจังหวัดสงขลา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

25 ส.ค. 58 ศาลฯรับไต่สวนฉุกเฉิน คำขอคุ้มครองชั่วคราวโครงการ ก่อสร้างแท่งคอนกรีตบนหาดชลาทัศน์ และเดินเผชิญสืบวันที่ 26 ส.ค. 58

==================

7 ส.ค. 58 สภาวิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสงขลาฯ ่ ทัศนะศึกษา การพังทลาย ของชายหาดสงขลา

8 ส.ค. 58 งาน แลเล..แลหาด ปี 5 รณรงค์รักษาหาดสมิหลาให้ยั่งยืน ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมืองสงขลา

==============

รณรงค์รักษาหาดสมิหลา กับ เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา 5 ก.ค.58

22 พ.ค. 58 กรมเจ้าท่า ็จัดเวที ปชส. ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่งหาดทรายแก้ว-บ้านชิงโค อ.สิงหนคร สงขลา ระยะทาง 4 ก.ม

22 เม.ย. 58 กรม ทช. จัดประชุมหารือ พรบ.ทช. ม.21 แก้ไขกัดเซาะชายฝั่ง ที่ กทม.

21 เม.ย. 58 สภามหาวิทยาลัยสงขลาฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอผลงานวิจัย นโยบายสาธารณะการใช้ประโยชน์หาดทราย อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์์

=====================

23-24 มี.ค.58 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการกัดเซาะชายฝั่ง ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์์ กทม

===================

29-30 ม.ค. 58 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดทัศนศึกษาและสัมมนา ปัญหาและสาเหตุ การพังทลายของชายหาด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 086-9692141 หรือ papitchaya.s@psu.ac.th

==================

จันทร์้ 27 ต.ค. 57 สำนักนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อม (สผ) จัดประชุม ทำแผน แก้ไขกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด ที่โรงแรมหาดแก้ว สงขลา

==================

กรมเจ้าท่า เตรียมก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง ที่ ต.ปากแตระ และ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด สงขลา ซึ่งจะส่งผลให้ชายหาดสงขลาตอนบน พังทลายอย่างรุนแรง รายละเอียดดูได้ที่นี่

==================

๑๔-๑๕ ส.ค. ๕๗ นิทรรศการหาดทราย มรดกธรรมชาต ในงาน ม.อ.วิชาการ:ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ม.สงขลาฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

==================

๙-๑๐ ส.ค. ๕๗ เครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ จัดกิจกรรม อะโบ๊ยหมะ ครั้งที่ ๒ เพื่อปกปักรักษาทะเลและหาดทราย อ.จะนะ ที่ชายหาดบ้านสวนกง อ.จะนะ สงขลา
==================

อังคาร ๕ ส.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖:๐๐ สงขลาฟอรั่มและเครือข่ายพลังเยาวชนสงขลา จัดเสวนาการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ ที่โรงแรมเลคอินน์ อ.เมืองสงขลา

==================

พฤหัส ๒๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖:๐๐ ผู้ว่าฯสงขลา จัดประชุม แนวทางแก้ไข การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ ที่ศาลากลาง จ.สงขลา

==================

พฤหัส ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๙:๐๐-๑๒:๐๐ กรมเจ้าท่าและคณะฯ จัดฟังความเห็น "โครงการออกแบบป้องกันการกัดเซาะ ชายหาดชลาทัศน์" ที่โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท

==================

อาทิตย์ 1 มิ.ย. 57 13:00-17:30 สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ จัดงาน "กองทุนปกป้องแหล่งผลิตอาหาร ชายฝั่งทะเลจะนะ สงขลา"

==================

อาทิตย์ 8 มิ.ย. 57 9:00-19:30 ชมรม Beach for Life จัดงาน "แลเล..แลหาด ครั้งที่ 4" ที่หาดชลาทัศน์ หน้า มทร.สงขลา ร่วมประกาศ ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา

==================

21 ต.ค. 56 คณะเศรษฐศำสตร์ ม.สงขลาฯ จัดรับฟังความเห็น เรื่อง "การยอมรับฯ ต่อนโยบายแก้ไขกัดเซาะชายฝั่ง" ที่โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมืองสงขลา

19 ต.ค. 56 คณะเศรษฐศำสตร์ ม.สงขลาฯ จัดค่ายยุวเศรษฐกร เรียนรู้การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ สงขลา

===================

- 8-9 ต.ค. 56 Beach for Life ปี 2 เปิดหัวใจเรียนรู้หาดสงขลา ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

=====================

30 ก.ย. 56 สกว. จัดประชุมระดมสมอง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : กรณีจังหวัดสงขลา"้ ที่โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช อ.เมืองสงขลา่

10 ก.ย. 56 ผู้ว่าฯสงขลา จัดประชุมคณะทำงาน แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา า ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา

========================

จันทร์ 2 ก.ย. 56 เวลา 22:30น ทีวีไทย (TPBS) รายการเปิดปม "รื้อแผนฟื้นชายหาด" พลาดไม่ได

=====================

15 มิ.ย. 56 เวลา 8:00-21:00 Greenpeace จัดโครงการรณรงค์ "ฟื้นชีวิตทะเลไทยกับ เรื่อเอสเพอรันซา" และประกาศปฏิญญาว่าด้วย การปกป้องหาดสมิหลา ของเครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ชายหาดสมิหลา จ.สงขลา
=================

30 เม.ษ. 56 9:00-12:00 สผ.จัดประชุมแผนทะเลสาบสงขลา ที่โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต

7 พ.ค. 56 กรมทรัพยากรทางทะเลฯ (ทช.) จัดประชุม แนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่สงขลา

13 พ.ค. 56 กรม ทช. จัดประชุม แนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่นครศรีธรรมราช
====================

30 มี.ค. 56 10:00-19:00 ภาคพลเมืองสงขลา ร่วมจัดงาน รักษ์ทะเลและหาดทราย ที่ชายหาดบ้านสวนกง อ.จะนะ สงขลา เพื่อปกป้องหาดสวนกงจากการก่อสร้าง ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

====================

อาทิตย์์์ ๒ ธ.ค.๕๕ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเวที ผลกระทบจากท่าเรือน้ำลึกสงขลา และเขื่อนกันคลื่น ต่อชายฝั่ง อ.สิงหนคร สงขลา

=================

เสาร์์ ๔ ส.ค.๕๕ บ่าย ๒ ช่องทีวีไทย รับชม รายการเวทีสาธารณะ "รวมพลังรักษาหาดทรายสงขลา"

===================

อาทิตย์ ๑๕ ก.ค.นี้ เริ่ม ๑๒.๐๐ ทีวีไทย รายการเวทีสาธารณะ จัดระดมสมอง "รวมพลังรักษาหาดทรายสงขลา" ที่ริมหาดชลาทัศน์ ขอเชิญทุกท่าน

=========================

อังคาร ๒๖ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ทีวีไทย (TPBS) รายการสถานีประชาชน เสนอเรื่อง การพังทลายของชายหาด และแนวทางแก้ไข มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

=======================

กลุ่ม SOS หาดสงขลามีมติจัดงาน"แลเล..แลหาดสงขลา" ระหว่าง ๓-๕ มิ.ย. ๕๕ อ่านรายละเอียดที่นี่ี่

=======================

ประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย 5 รางวัลแล้ว ดูรายละเอียดใน Beachconservation.wordpress

=======================

กรมเจ้าท่าจะสร้างเขื่อนหินริมทะเล ๒๘๐ ล้านบาท ชายฝั่งสะกอม จ.สงขลา ซึ่งพัังทลายจากเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำสะกอม อ่านรายละเอียดใน BWN

=======================

ขอเชิญประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ร่วมกับ BWN 5 รางวัล ส่งคลิปได้ระหว่าง ๑ ธ.ค. ๕๔ - ๓๑ ม.ค. ๕๕

=======================

15 ก.ย. 54 กรมเจ้าท่า จัดเวที ปชส. โครงการสร้างเขื่อนริมทะเลที่หาดสะกอม สงขลา

======================

8 สค. 54 กรมเจ้าท่า จัดเวที ปชส. สร้างเขื่อนริมทะเล ที่หาดทรายแก้ว สงขลา

======================

ด่วนที่สุด! 29 ก.ค. 54 เวลา 10.00น ศาลปกครองสงขลา นัดตัดสินคดีดำเลขที่ 16/2551 "ชาวสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ฟ้องกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเลทำลายหาดทราย และวิถีชีวิตชุมชน"

======================

ศาลปกครองสงขลานัดฟังคำพิจารณาคดีในวันที่ 12 ก.ค. 54 กรณีชาวสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ฟ้องกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเลทำลาย ชายหาดสะกอมและวิถีชีวิตชุมชน

======================

๒๐-๒๑ มิ.ย. ๕๔ แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ฯ (นสธ) จัดอบรมอนุรักษ์หาดทราย ให้ผู้นำชุมชนชายฝั่ง ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

=====================

เสาร์ ๑๘ มิ.ย. ๕๔ โครงการวิจัยนโยบายสาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ จัดเวทีเสวนา "หาดทราย..คนไทยไม่รู้ค่า" ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.

======================

เสาร์ ๔ มิ.ย. ๕๔ ภาคีคนรักสงขลา จัดงาน "สงขลาแต่แรก" อาทิตย์ ๕ มิ.ย. ๕๔ "แลเล..แลหาดสงขลา" รวมพลคนรักหาดสงขลา ที่หาดชลาทัศน์ หน้า ม.เทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย ชมนิทรรศการ ดนตรี ศุ บุญเลี้ยง วาดรูป และสำรวจชายหาดสงขลา เสวนา "ฟื้นฟูหาดสงขลา"

======================

๓๐ เม.ษ. ๕๔ ทีมวิจัยนโยบายสาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ จัดประชุม focus group ในประเด็นสิทธิชุมชนและกฎหมายรักษาชายหาด ที่โรงแรมซากุระ หาดใหญ่

======================

๒๗-๒๙ เม.ษ. ๕๔ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จัดประชุมวิชาการ ที่ กทม และทัศนศึกษาการสร้างเขื่อนริมทะเลที่อุทยานฯ นานาชาติสิรินธร เพ็ชรบุรี

======================

กรมเจ้าท่าเร่งสร้างเขื่อนริมทะเล เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด สงขลา และที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช หนังสือลงวันที่3 มี.ค. 54 อ่านรายละเอียดใน web site BWN

======================

กรมเจ้าท่าจะก่อสร้างเขื่อนริมทะเล เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา และที่ปากตะโก จ.ชุมพร หนังสือ ลว. 21 ก.พ. และ 3 มี.ค. 54 อ่านรายละเอียดใน web site BWN

======================

กรมเจ้าท่าเร่งออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล ตลอดแนวชายฝั่งสงขลาตั้งแต่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง ต.สะกอม อ.จะนะ บ้านหาดแก้ว อ.สิงหนคร และ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด (หนังสือราชการ ลว. 13 ม.ค. 54) อ่านรายละเอียดได้ใน web site BWN

=====================

กรมเจ้าท่าจัดประชาพิจารณ์ สร้างเขื่อนริมทะเล ชายฝั่งสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ที่ศาลาประชาคม อ.จะนะ ในวันที่ 14 ธค. 53 เวลา 8.30-12.00 และ 15 ธค. 53 เวลา 13.00-16.00 ที่บ้านโคกสัก ต.สะกอม อ.จะนะ

=====================

BWN จัดอบรมหลักสูตรชุมชนรักษาชายหาด ในวันที่ 24-25 ต.ค. 53 ที่ โรงแรมซากุระ อ.หาดใหญ่ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหาดทรายพังทลาย

=====================

อังคาร-พุธ ๒๓-๒๔ ก.พ. ๕๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัย ธรรมชาติ วุฒิสภา จะเดินทางมาดูการกัดเซาะชายหาดและฝั่ง จ.สงขลา

=================

จันทร์-อังคาร ๑๑-๑๒ ม.ค. ๕๓ คณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เดินทางมาดูการกัดเซาะชายหาดและฝั่งตลอดแนว จ.สงขลา

===============

อาทิตย์ ๒๗ ธ.ค. ๕๒ กิจกรรมรักษาชายหาด ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

===============

จันทร์ ๑๙ ต.ค. ๕๒ สถาบันนโยบายสาธารณะฯ (นสธ) จัดประชุมปัญหาการกัดเซาะชายหาดและมาตรการ ทางกฎหมาย ที่ ม.สงขลานครินทร์

===============

อังคาร ๒๙ ก.ย. ๕๒ เวทีประชุม “เรียนรู้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้" ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

===============

ศุกร์ ๒๑ ส.ค. ๕๒ สมาคมหยาดฝนและชาวปะเหลี่ยน จ.ตรัง มาศึกษาการพังทลายของชายหาดและฝั่ง จ.สงขลา

===============

๑๕ ส.ค. ๕๒ TV PBS จะมาจัดทำสารคดีรักษ์ชายหาดที่สงขลา เพื่อให้สังคมได้ทราบ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขการพังทลายของชายหาดและฝั่ง จากเขื่อนริมทะเล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมให้ความเห็น

===============

๔ เม.ย ๕๒ สถาบันนโยบายสาธารณะฯ(PPSI) จัดประชุมฯปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ กทม

===============

๑๙ ก.พ.๕๒ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ประชุมสรุปร่างแผนปฏิบัติการจัดการป้องกันและ แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ และแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ที่ กทม

================

๒๗ พค ๕๑ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ๔๒ คน มาทัศนศึกษาการพังทลายของชายฝั่งสงขลา

===========

๒๒ เมษ ๕๑ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนา แนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งฯ ที่ กทม

=============

เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๕๑ ศาลปกครองสงขลา มีคำสั่งรับคำฟ้องชาวบ้านสะกอม สงขลา กรณีที่ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี ได้สร้างเขื่อนริมทะเล ทำให้ชายหาดและฝั่ง ต.สะกอม พังทลาย

===========

ศุกร์ 8 กพ เวลา 13.00-14.00 วิทยุ อสมท 96.5 FM หาดใหญ่ จัดรายการ สิทธิชุมชน เรื่อง การพังทลายของชายฝั่ง สงขลา

==============

เมื่ออังคาร 29 มค ชาวสะกอม อ.จะนะ ฟ้อง ศาลปกครองสงขลา กรณีกรมเจ้าท่า ทำชายหาดและฝั่ง พังทลาย รวมมูลค่ากว่า 200 ล้าน ผลกระทบจาก การสร้างเขื่อนริมทะเล สงขลา

============

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ประชุมเปิดตัวโครงการ สร้างเขื่อนริมทะเลชายฝั่ง เขตนครศรีธรรมราช-สงขลา ที่โรงแรมหาดทรายแก้วรีสอร์ท วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2551

============

กำแพงชายฝั่งบ้านนาทับ สงขลา ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อตุลาคม 50 พังทลายเป็นทางยาวเมื่อ 7 มค 51 ============

เมื่อ 4 พ.ย. เรือพาสำรวจ การกัดเซาะชายฝั่ง บ้านขุนสมุทรจีน ชนเสาปูนกลางน้ำ ผู้โดยสารตาย 3 คน

============

เมื่อ 31 ตค ข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กว่า 600 คน ลงชื่อขับอธิบดีฯ อ่านรายละเอียดใน สาระน่ารู้

============

เชิญชมรายการ โจทย์ของแผ่นดิน ช่อง Nation TV ในหัวข้อ การพังทลายของชายฝั่ง วันที่ 31 ต.ค. 50 เวลา 13.00-15.00 น สามารถชมได้ที่ TTV1 หรือ Cable ช่อง 28 หรือทาง Internet www.nationchannel.com

==============

กรมทรัพยากรธรณี จ้างบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบสร้างเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำ ชายฝั่งหาดชลาทัศน์-สมิหลา จ.สงขลา รายละเอียดดูใน web BWN

==============

กรมเจ้าท่าได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบสร้างเขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ ตลอดแนวชายฝั่งสงขลา จากบ้านบ่ออิฐ-เก้าเส้ง รายละเอียดดูใน web BWN

==============

เมื่อต้นเดือน ต.ค. 50 กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง จัดกลุ่มการทำงานชายฝั่งใหม่ รายละเอียด ดูใน web BWN

================

ศุกร์ 28 กันยายน 50 เวลา 9.00-12.00 กรมเจ้าท่า จัดรับฟังความเห็น โครงการสร้างเขื่อนกันคลื่น จ.สงขลา ที่มัสยิด บ.บ่ออิฐ สงขลา

============

ปลายกันยายนนี้ ส.ผ. ร่วมกับจังหวัดสงขลา จะจัดประชุมแก้ปัญหาการพังทลายของชายฝั่ง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

==============

อังคาร 11-12 ก.ย. 50 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ จัดประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ ที่ โรงแรมสมิหลา BP อ.เมืองสงขลา

==============

อังคาร 28 ส.ค. 50 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาติดตามเรื่องการพังทลายชายฝั่งสงขลา จากการสร้างเขื่อนริมทะเล 

จดหมายข่าว

25/9/58 Newsletter#101 (ฺำStop Destroying Songkhla Beach)

ข่าวเครือข่ายประชาคมสงขลา ฟ้องศาลปกครองสงขลา เมื่อ 24 ส.ค. 58 ให้ระงับโครงการก่อสร้างแท่งคอนกรีต ดักทรายบนหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา นับเป็นก้าวสำคัญในการรักษาหาดทรายทั้งประเทศ ที่แสดงให้เห็นว่า หาดทรายเป็นสมบัติสาธารณะ ที่ประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษา ดังนั้นเพียงรอภาครัฐมาแก้ปัญหาจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้

สาเหตุการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดของทุกภาคส่วนว่า เกิดจากการรุกล้ำหาดทรายด้วยสิ่งก่อสร้างแบบต่างๆ ตั้งแต่การสร้างบ่อสูบน้ำเสียในปี 2544 ตามมาด้วยเขื่อนหินกันคลื่นปี 2545 รวมทั้งหินทิ้งหินและกระสอบทราย ส่งผลให้ปัญหาลุกลาม สูญเสียงบประมาณนับร้อยล้านบาท

เป็นที่น่าสังเกตว่า์ กรมเจ้าท่าได้ี่จ้างจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา ซึ่งสรุปว่าใช้งบ 290 ล้านบาท นำทรายมาถมทรายกลบสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสาเหตุของปัญหา นับว่าเป็นความผิดพลาดทางวิชาการที่มีราคาแพง เพราะในที่สุดหาดชลาทัศน์จะถูกกัดเซาะเช่นเดิม ดังนั้นจึงต้องติดตามการใช้งบประมาณของโครงการนี้ อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ชายหาดเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ซึ่ง่อยู่ทางทิศใต้กำลังถูกทำลายอยู่ในขณะนี้ โดยไร้การเหลียวแล ทั้งที่ชายหาดสงขลา์ จัดเป็นระบบหาดเดียวกัน (S11) ดังนั้นการทำลายหาดเกาะแต้วจะส่งผลร้ายแรงต่อหาดชลาทัศน์ อย่างเลี่ยงไม่ได้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีการประชุมคณะดำเนินงานฯตาม พรบ.ทช.ม.21 ครั้งที่ 2 เมื่อ 2-3 ก.ย. 58 ที่ อ.ชะอำ เพชรบุรี ได้เสนอให้หาดชะอำ ซึ่งพังทลายจากการก่อสร้างเขื่อนกันทรายฯ ที่พระราชนิเวศน์ิมฤคทายวัน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการฟื้นฟูชายหาด ซึ่งต้องติดตามในรายละเอียดต่อไป

= Help Save Our Precious Beaches =

 

1/8/58 Newsletter#100 (ฺำDMCR Action Plan & Beach Day 5)

ผลการประชุมคณะดำเนินงานฯ ตาม พรบ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มาตรา 21 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 4 มิ.ย.58 สรุปว่า ๑) แนวทางการฟื้นฟูหาดทราย จะใช้วิธี ระบบกลุ่มหาด (Littoral cell หรือ Physiographic unit) ซึ่งเป้นการ จัดการสมดุลอัตราการเคลื่อนที่ของ ทรายชายหาด ให้เหมาะสมกับแต่ละหาด และ ๒) แผนดำเนินการแบ่งเป็น ระยะสั้น(6 เดือน) กลาง(1 ปี) และยาว(> 1 ปี) ประกอบด้วย การเลือก พื้นที่ฟื้นฟูต้นแบบ การตั้งหน่วยฟื้นฟูฯ การกำหนดแนวถอยร่น และการให้ความรู้ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ข่าวการทำลายหาดทราย ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ปากน้ำปราณบุรี ประจวบฯ จากการก่อสร้าง กำแพงชายฝั่ง โดยเฉพาะที่หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา ที่มีการขุดสันดอน เอาตะกอนมาถมชายหาด พร้อมด้วยการสร้างรอดักทราย (groyne) ด้วยคอนกรีต ซึ่งเป็นโครงการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากทุกภาคส่วน และยังขัดต่อกฏหมายสิ่งแวดล้อม และ พรบ.ทช.

BWN ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาหาดสงขลา ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ในงาน แลเล..แลหาด ครั้งที่ 5 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมืองสงขลา และที่หาดชลาทัศน์ ในวันที่ 8 ส.ค.58

BWN ขอให้ทุกท่านที่รักหาดทราย ช่วยกันติดตามการอนุรักษ์หาดทราย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพราะโครงการก่อสร้างชายฝั่งของ กรมเจ้าท่านั้นมีมากมาย ตามแก้อย่างไรก็ไม่จบสิ้น และการฟื้นฟูหาดทราย ยังเป้นเรื่องใหม่สำหรับ กรม ทช. ที่ต้องการแรงเชียร์จากทุกท่าน ที่รักหาดทราย

== Save Our Beaches ==

 

23/5/58 Newsletter#99 (DMCR Act 2558)

นับเป็นข่าวดีและเป็นความหวังสุดท้าย ของการอนุรักษ์หาดทราย และฟื้นฟูชายหาดที่พังทลาย ที่เกิดจากสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง เมื่อ สนช. ได้อนุมัติ พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2558

สาระสำคัญของ พรบ.ฉบับบนี้คือ มาตรา 21 ที่ห้ามการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ทำให้เกิด การกัดเซาะชายฝั่งฯ และสามารถทำการ รื้อถอนสิ่่งก่อสร้างชายฝั่งที่ก่อให้เกิด การกัดเซาะออกไป

ความสำเร็จของการใช้ พรบ.มาตรา 21 นี้ จึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจสาเหตุของการ พังทลายของชายหาดอย่างถูกต้อง และความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือ ความรู้ความเข้าใจของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ข่าวการทำลายหาดทรายยังคงพบเห็นได้ ทั่วไป เช่น ที่ปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบฯ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง จะก่อสร้าง กำแพงกะชุหินและคอนกรีตทับหาดทราย ซึ่งชาวบ้านได้ต่อสู้คัดค้านอย่างสุดกำลัง และกรมเจ้าท่าก็จัดเวที ปชส.การสร้าง เขื่อนกันคลื่นที่ชายฝั่งหาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร สงขลา ระยะทาง 4 ก.ม.ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไม่จบสิ้น

BWN มีความเชื่อมั่นว่า กรม ทช. จะเป็นผู้นำที่กล้าหาญในการดำเนินงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูหาดทรายอย่างถูกต้อง ไม่ทับซ้อนกับงานของกรมเจ้าท่า ตามภาระกิจตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่่กลายเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นเสียเอง

ทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักหาดทราย ร่วมกิจกรรมดีๆ รักษาหาดสมิหลา กับ เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ หาดชลาทัศน์ ในวันที่ 5 ก.ค.58

ขอขอบคุณทุกท่านทรักและเอ็นดูหาดทราย และช่วยกันรักษาไว้ให้่เป็นมรดกแก่ลูกหลาน ตลอดไป

== =============

22/3/58 Newsletter#98 (Beach Book #5 & Chalatad Beach Restoration)

การผลักดันให้เกิดการแก้ไขและ ฟื้นฟูหาดทรายอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นั้นคือ ผลการศึกษาวิจัยฟื้นฟูหาดทราย ด้วยสมดุลทรายชายหาดตามธรรมชาติ ดังที่ได้รายงานไว้ใน หนังสือหาดทรายเล่มที่ 5 "เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวิตให้หาดทราย" ซึ่งเป็นผลการวิจัยของทีมคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ นสธ. เป็นการวิเคราะห์ทางเลือก การลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ในการฟื้นฟูชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว และหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ใน 4 ทางเลือก ตั้งแต่การปล่อยให้คงสภาพปัจจุบันไว้ จนถึงการรื้อถอนและถ่ายเททราย ผลงานได้รับการเผยแผ่แล้วเมื่อวันที่ 29-30 ม.ค. 58 ที่หาดใหญ่ สงขลา.

อีกหนึ่งของการขับเคลื่อนของภาคประชาชน ในการฟื้นคืนหาดชลาทัศน์ คือ การศึกษาของกรมเจ้าท่า ที่ว่าจ้างทีมงานจาก ม.จุฬาฯ ซึ่งสรุปว่า ใช้วิธีการรื้อถอนเขื่อนกันคลื่น ที่ชายฝั่งบ้านเก้าเส้ง และเติมทรายให้ชายหาด อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เพราะยังคงกำแพงหิน และบ่อสูบน้ำเสียที่บ้านเก้าเส้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปะทะ และเลี้ยวเบนของคลื่นที่สิ่งก่อสร้างนั้นๆ ทำให้การทำหน้าที่ของหาดทรายไม่สมบูรณ์ และทรายจะถูกกัดเซาะหายไปอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม แนวทางการฟื้นฟู ด้วยวิธีการคืนสมดุลทรายธรรมชาตินี้ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในระยะยาว และประหยัดการลงทุน ซึ่งต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงให้การแก้ไขถูกต้องยิ่งขึ้น และเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูหาดทราย ที่ถูกกัดเซาะเสียหายในที่อื่นๆต่อไป

BWN ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน ในการรักษาหาดทรายให้ยั่งยืน และคงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไป ตราบนานเท่านาน

== Save Our Precious Beaches ==

6/1/58 Newsletter#97 (Beach News on TVs)

นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ีี่ดิจิตัลทีวีหลายช่อง ให้ความสนใจ เรื่องหาดทรายและชายฝั่งพังทลาย โดยนักข่าวเข้าใจปัญหาและอธิบายสาเหตุ ที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างถูกต้อง ว่าปัญหาหลักมาจากการสร้างเขื่อนชายฝั่ง ที่ไปทำลายสมดุลการเคลื่อนที่ของ ทรายชายหาด ช่วยให้สังคมเข้าใจคลื่นและธรรมชาติ ว่าไม่ใช่ต้นเหตุของหาดทรายพังทลาย

BWN ต้องขอขอบคุณทีวีทุกช่อง ที่นำเสนอข่าวสารเรื่องนี้อย่างถูกต้อง เช่น Green report ช่อง 7, Hot News ช่อง 3HD, โดยเฉพาะ รายการธรรมชาติ มาหานคร ช่อง New)tv ที่ได้ลงพื้นที่ค้นหาความจริง และ รายงานอย่างตรงไปตรงมาถึง 2 ตอน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า กรมเจ้าท่า จะ่บอกความจริงนี้ต่อประชาชน แต่ยังคงจะสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเล อย่างไม่หยุดยั้งต่อไป โดยเฉพาะที่ชายหาด อ.ระโนด สงขลา ซึ่งจะมีการสร้าง เขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ถึง 2 แห่ง

จึงใคร่ขอวิงวอนให้กรมเจ้าท่า ยุติการสร้างเขื่อนฯเหล่านั้น และฟื้นฟุหาดทรายที่เสียหาย จากเขื่อนชายฝั่ง ด้วยการถ่ายเททราย ดังที่ระบุไว้ในรายงานของกรมเจ้าท่าเอง

วันนี้ การคอรัปชั่นที่กลายเป็นนโยบาย เป็นภัยที่สังคมยังไม่ตระหนักรู้ แต่การพังทลายของหาดทรายและชายฝั่ง เปิดมุมมองนี้ได้ชัดเจนที่สุด เพราะี่มี หลักฐานชัดเจน และยังคงปรากฏให้เห็นทุกวัน เพื่อรอให้ทุกคนได้มาศึกษา

ขอเรามาช่วยกันรักษาหาดทราย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนี้ ให้คงอยู่เป้นมรดกแก่ลูกหลานเถิด

== Help Save Our Beaches ==

 

12/10/57 Newsletter#96 (Ranod Songkhla Breakwater)

การที่กรมเจ้าท่า มีโครงการจะก่อสร้าง เขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง อ.ระโนด สงขลา ในเร็วๆนี้นั้น จากรายงานการออกแบบเขื่อนฯที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด อ้างว่า สาเหตุการกัดเซาะเกิดจาก อ่าวไทยเป็นทะเลเปิด และได้รับอิทธิพลของลมมรสุม นั่นก็หมายความว่า กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะสร้างเขื่อนริมทะเล ไปตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม นักข่าวทีวีหลายช่อง อาทิ ช่อง 7, 3HD, PPTV, Nation, Spring News, New)tv ได้ลงพื้นที่ค้นหาความจริง ต่างรายงานตรงกันว่า การพังทลายของหาดทรายและชายฝั่ง ล้วนเกิดจากสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายฝั่ง อาทิ เขื่อนกันทรายฯ เขื่อนกันคลื่น กำแพงชายฝั่ง ฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชา วิศวกรรมชายฝั่งทุกประการ

นอกจากนี้องค์กรอิสระ เช่น ศาลปกครองสงขลา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯ ก็ได้ตัดสินตรงกันว่า เขื่อนกันทรายฯปากคลอง คือต้นเหตุของชายหาดพังทลาย

การจงใจบิดเบือนความจริงในเรื่องนี้ของ กรมเจ้าท่า จึงสะท้อนการดำเนินงานที่ฉ้อฉล ไม่เห็นคุณค่าของชายหาด ที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าการประกอบอาชีพประมง ท่องเที่ยว และรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง

BWN ขอให้กรมเจ้าท่า ยุติการสร้างเขื่อนฯ ที่ทำลายชายหาดอย่างเร่งด่วน เพราะนอกจาก จะสิ้นเปลืองงบประมาณ นับพันๆล้านบาทแล้ว ยังเป็นการยากที่จะฟื้นฟูหาดทรายให้กลับคืนดังเดิม

ภาคประชาชนต้องเร่งเรียนรู้ถึง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ที่เป้นภัยร้ายแรงที่สุดในสังคมไทย ผ่านทางนโยบายการสร้างเขื่อนริมชายฝั่งทะเล ที่มีทั้ง หลักฐานเชิงประจักษหลักวิชาการ และ มาตรการทางสังคม ที่ครบทุกบริบท เพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายในสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้ ให้คงอยู่ถึงลูกหลานสีบไป

== Help Save Our Beaches ==

 

6/8/57 Newsletter#95 (Beach News 57)

ผลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง ซึ่งก็เป็นปกติในช่วงนี้ (พ.ค.-ส.ค.) ของทุกปี

ทำให้ปัญหาการพังทลายของชายหาดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะ จ.สงขลา พลอยได้รับอานิสงไปด้วย เพราะสื่อและทีวีหลายช่อง ที่ให้ความสนใจทำข่าวนี้

เริ่มจาก ASTV ผู้จัดการ รายงานกิจกรรมอนุรักษ์หาดสมิหลา ของกลุ่มเยาวชน Beach for Life ที่จัดงานแลเล..แลหาด ครั้งที่ 4 ได้อย่างยิ่งใหญ และ่ นสพ.โฟกัสภาคใต้ (28 มิ.ย.) รายงานความคืบหน้า การตัดสินของศาลปกครองสงขลาปี 2554 คดีชาวบ้านสะกอมกล่าวหาว่า กรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ปากคลองสะกอม ทำให้ชายหาดสะกอมพังทลาย และกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ได้ตัดสินในปี 2551 ว่า กรมเจ้าท่าสร้างเขื่อน เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ ทำให้ชายหาดนาทับ-เกาะแต้วพังทลาย

จากนั้นเมื่อ 1 ก.ค. PPTV รายการคลี่ปมปริศนาข่าว และข่าวช่อง 7 ได้นำเสนอผลกระทบที่เกิดจาก เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองสะกอม ทั้งสองฝั่งของตัวเขื่อนฯ ซึ่งพบว่า ชายฝั่งด้านเหนือของเขื่อนฯ ที่เกิดการงอกของหาด ทำให้ชาวบ้านแย่งชิงพื้นดินกัน ขณะที่ทางใต้ของเขื่อนฯ ชายฝั่งพังทลายอย่างรุนแรง

ตามด้วยรายการ Green Report ช่อง 7 รายงานสถานการณ์การพังทลาย ของชายหาดนาทับ ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนริมทะเลจำนวนมาก

นอกจากนี้เมื่อ 5 ส.ค. Nation TV รายการพร้อมก่อนภัย ลงพื้นที่สำรวจการพังทลายของ ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา และชายฝั่ง อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช

BWN ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแห่ง ที่ให้ความสนใจในเรื่องชายหาดพังทลาย เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จากฝีมือของหน่วยราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมเจ้าท่า ที่ยังสนับสนุนให้มีการสร้างเขื่อนริมทะเล อย่างไม่ลืมหูลืมตา ซึ่งจัดเป็น การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ที่รุนแรงที่สุดในสังคมไทย และเราต้องช่วยกันหยุดยั้งให้ได้

== Save Our Percious Beaches == 

 

31/5/57 Newsletter#94 (Beach Day 57)

ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ของการต่อต้านคอรัปชั่นครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย นำไปสู่การปฏิรูปบ้านเมือง ซึ่งเป็นความหวัง ในการฟื้นฟูหาดทราย ที่เชื่อมโยงกับการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย

ทั้งนี้ปัญหาทั้งปวง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนมาจากการคอรัปชั่น

BWN ขอขอบคุณ Nation TV ที่้ให้ความสนใจปัญหา การพังทลายของชายหาดสะกอม อ.จะนะ สงขลา ซึ่งออกอากาศเมื่อ 23 พ.ค. 57 และ รายการพร้อมก่อนภัย ที่็จะนำเสนอในภาพรวม ของทั้งประเทศในเร็วๆนี้

การปกป้องหาดสงขลาถูกยกระดับขึ้น โดย สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ ซึ่งจัดงานระดมทุน “กองทุนปกป้องแหล่งผลิตอาหาร ชายฝั่งทะเลจะนะ” ในวันที่ 1 มิ.ย. 57 ที่ชายหาดบ้านสวนกง ที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ที่จะกระทบระบบนิเวศหาดทราย และวิถีชีวิตชุมชนอย่างรุนแรง ตลอดแนวชายฝั่งสงขลา

BWN ขอชื่นชม ชมรม Beach for Life และสงขลาฟอรัม ที่ี่ดูแลตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ และจัดระดมสมอง 9 สถานศึกษา ในเขตเทศบาลครสงขลา เพื่อหากำหนด "ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557"

ในการนี้ Beach for Life และภาคีเครือข่ายพลเมืองเยาวชน อนุรักษ์หาดสมิหลา ได้ร่วมกันจัดงาน "แลเล..แลหาด ปีที่ 4" ขึ้นที่หาดชลาทัศน์ หน้าโรงแรมราชมังคลา พวิลเลี่ยนฯ ขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. 57

BWN ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักหาดทราย ร่วมกิจกรรมแลเล..แลหาด ในครั้งนี้อย่างเต็มที่

SongKhla Beach; Protected for the Future

============================= 

 

7/9/56 Newsletter#93 (Chalatad Beach Restoration as a Prototype)

ความเสียหายของชายหาดชลาทัศน์ ซึ่งอยู่ถัดจากหาดสมิหลามาทางทิศใต้ ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองสงขลา ก่อให้เกิดผลสะเทือนมากมาย ต่อความรู้สึกของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ ประกอบกับการเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง ของภาคพลเมืองสงขลา ในการยื่นหนังสือถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 8 ส.ค. 56 ในประเด็นที่กรมโยธาฯ ได้ถมดินลูกรังบริเวณชายหาดเมื่อ 29 ก.ค. 56 จนหลายฝ่ายต้องหันมาให้ความสนใจ อาทิ

6 ส.ค. 56 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ จัดประชุมรับฟังความเห็น ว่าด้วย แนวถอยร่นและการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่โรงแรม บีพี สมิหลาี

6 ส.ค.-10 ก.ย. 56 คณะทำงานผู้ว่าฯสงขลา อาทิ สกว. ม.อ. GISTDA ฯ จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง หาแนวทาง แก้ปัญหาการพังทลายของุชายหาดชลาทัศน์

30 ก.ย. 56 สกว.ภาคใต้ จะจัดให้มีการระดมสมองจากหลายภาคส่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไข การพังทลายและฟื้นฟูชายหาดสงขลา

อาจกล่าวได้ว่า ทั้งหมดทั้งปวงนี้คืออานิสง ที่มาจากการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ ที่ทำให้ทุกฝ่ายหันมามองปัญหา การพังทลายของชายหาดกันอย่างจริงจัง ซึ่ง BWN มีความเชื่อมั่นว่า ถ้าสามารถฟื้นฟูหาดชลาทัศน์ ให้กลับคืนมาได้ จะทำให้การฟื้นคืนมาของชายหาดทราย ในระดับประเทศ ก็เป็นจริงได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ขอให้ทุกท่านที่จริงใจ ต่อการรักษาหาดทราย ประสบความสำเร็จด้วยดีตามประสงค์ เพื่อมอบความสุขให้่ลูกหลานของเราสืบไป

Save Our Precious Beaches.

============================= 

3/6/56 Newsletter#92 (Beach Book 4 : Beach Restoration and Conservation Policy)

สวัสดี ทุกท่าน

เป็นอีกก้าวสำคัญ ที่ทางเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด ได้จัดทำหนังสือหาดทรายเล่มที่ 4 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องจาก ปัญหาและสาเหตุการพังทลายของหาดทราย คุณค่าของหาดทราย และคอรัปชั่นเชิงนโยบายกับการทำลายชายหาด

การค้นคว้าวิจัยและให้ความรู้เรื่องหาดทรายทั้ง 4 เล่ม อาจเทียบเคียงได้กับหลักสัจจธรรม 4 ประการ คือ ปัญหาคืออะไร อะไรคือสาเหตุุของปัญหา (เล่มที่ 1) เป้าหมายคืออะไร สวยงามแค่ไหน (เล่มที่ 2) และแนวทางแก้ไขทำอย่างไร (เล่มที่ 4) ส่วนเล่มที่ 3 เป็นการขยายโทษภัยของปัญหา

ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยทำให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของหาดทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวิชาการ เช่น gotoknow ที่เป็นอีกความหวังหนึ่ง ในการเผยแผ่ความรู้ให้แผ่ขยายออกไป

และในวันที่ 15 มิ.ย. 2556 เป็นโอกาสดีที่เรือธง Greenpeace "Esperanza" จะแวะเวียนมาที่ชายฝั่งสงขลา และร่วมประกาศเจตนารมย์ ในการรักษาชายหาดสงขลาให้ยั่งยืน ซึ่งภาคประชาสังคมสงขลาจะได้จัดให้เป็นวัน World Beach Day ที่สอดรับกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 6 มิ.ย. ต่อไป

BWN ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์หาดทราย เพื่อให้มีชายหาดที่สวยงาม ไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานเราตลอดไป

 

Help Save Our Precious Beaches.

================

25/4/56 Newsletter#91 (Suan Gong Beach ; Protected for the future)

สวัสดี ท่านที่รักษ์หาดทรายชายทะเล

การต่อสู้ปกป้องหาดทรายชายทะเลอย่างจริงจัง ของเครือข่ายภาคประชาชน และพี่น้องชาวบ้านสวนกง นับเป็นกรณีที่ควรได้รับการศึกษาต่อไป

ท่ามกลางการแย่งชิงทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง ที่นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นนี้ การร่วมตัวของประชาชน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายหาด เป็นสิ่งสำคัญ

การจัดงานอะโบ๊ยหมะ รักษ์ทะเลจะนะ ที่ชายหาดสวนกง สงขลา เมื่อ 30 มี.ค. 56 นั้น เป็นการประกาศเจตนารมย์ที่ชัดเจนว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับ การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ที่ชายทะเลบ้านสวนกงแห่งนี้

BWN ขอสนับสนุนการต่อสู้ของภาคประชาชน และขอให้ความสงบสุขกลับคืนสู่สงขลา และได้หาดทรายสงขลาที่สวยงาม กลับคืนมาอีกครั้งโดยเร็ววัน

Songkhla Beaches ; Protected for the future..

============================= 

23/2/56 Newsletter#90 (Beach for Life )

สวัสดี ทุกท่านที่รักหาดทรายชายทะเล

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 56 ได้ดูรายการเด็กมีเรื่อง ของทีวีไทย ตอนที่ชื่อว่า "นิทานทะเล" เล่าเรื่องโดยกลุ่มเยาวชน ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา ที่เรียกตนเองว่า Beach for Life รู้สึกประทับใจทั้งสาระและนักแสดง ที่เป็นความลงตัวในการเชื่อมโยงวิถีคนริมชายฝั่ง กับหาดทราย ความฝันของเด็กๆที่ต้องการเห็นธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยชีวิตของสัตว์ต่างๆในชายหาด โดยการจำลองตนเองเป็นหอยเสียบ ที่ตามหาบ้านของตนที่พังทลายไป เพราะถูกรุกรานจากคน เรื่องน่ารักเล่าด้วยเสียงใสๆ แต่แฝงด้วยความเศร้าลึกๆ

และี้เมื่อ 28 ต.ค. 55 รายการนักสำรวจ ของ บ. Watch Dog ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 ที่นำเรื่องการพังทลายของหาดทราย มาบอกเล่าด้วยภาษาง่ายๆผ่านเด็กๆที่ใฝ่รู้

การคอรัปชั่นเชิงนโยบายที่ทำให้ชายหาดพังทลาย ได้รับการเปิดเผยในบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย ของคุณพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ซึ่ง้ถูกบันทึกไวในหนังสั้นของทีวีไทยเรื่อง "น้ำตานางเงือก" ก่อนที่ท่านจะถูกลอบทำร้ายเมื่อ 7 พ.ย. 55

BWN ขอขอบคุณทุกเครือข่าย ที่เสียสละแรงกายและแรงใจ ในการนำเสนอความจริงเกี่ยวกับหาดทราย ให้สังคมได้รับรู้ และเห็นคุณค่า เพื่อการรักษาหาดทราย สมบัติล้ำค่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป

Help save and protect our precious beaches;.

=============================

28/11/55 Newsletter#89 (Beach Man : Peera)

ถีง ทุกท่านที่รักและหวงแหนหาดทราย

นับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ต่อกระบวนการฟื้นฟูชายหาดที่พังทลาย เมื่อคุณพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย เมื่อ ๘ พ.ย. ๕๕ ขณะที่เสร็จจากการประชุมกับ เครือข่ายประชาคมสงขลา เพื่อรณรงค์รักษาธรรมชาติเมืองสงขลาให้ยั่งยืน ตามอุดมการณ์สร้างเมืองสงขลาให้น่าอยู่ "นิเวศนาคร (Ecopolis)" ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการฟื้นฟูชายหาด สมิหลา-ชลาทัศน ให้สวยงามสมบูรณ์เช่นในอดีต

หนึ่งในผลงานเด่นของคนดี พีระ คือการฟื้นฟูหาดชลาทัศน์ที่พังทลาย จากการสร้างเขื่อนริมทะเล ด้วยวิธีเติมทรายให้ ชายหาด (Beach nourishment) ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใด และผู้นำประเทศคนใดกล้าทำมาก่อน แม้การดำเนินงานยังอยู่ในขั้นการทดลอง แต่ก็นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด ในการรักษาหาดทรายอย่างถูกต้องตามหลักการ

ปัจจุบันโครงการเติมทรายหาดชลาทัศน์ ณ บริเวณ่ลานพีระ ตันติเศรณี ยังคงได้รับการศึกษาและเฝ้าระวัง ด้วยพลังสร้างสรรค์ของทีมสงขลาฟอรัม และต้องการแรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนของสังคม

นายกฯพีระ เป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่ทำให้การฟื้นฟูหาดชลาทัศน์ให้เป็นจริง ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะ "ไม่ระเบิดภูเขา เอาหินมาถมทำลายทะเลและชายหาด"

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN) จึงของสดุดีท่านไว้ในฐานะ "วีระบุรุษแห่งหาดทราย (Beach Man)" อย่างแท้จริง และขอไว้อาลัยต่อการจากไปของท่าน และเสียใจต่อครอบครัวของท่าน มา ณ ที่นี้

ด้วยความอาลัยรัก

Songkhla Beach; Protected for the future.

==========================

10/8/55 Newsletter#88 (Songkhla Forum Saving Songkhla Beach)

สวัสดี ทุกท่าน

กิจกรรมรณรงค์รักษาหาดทรายสงขลา ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและมีพลัง ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ก็ด้วยพลังสร้างสรรค์ของทีมสงขลา ฟอรัม ที่ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ในการประสานสิบทิศกับทุกภาคส่วน อาทิ สื่อ เทศบาลนครสงขลา หน่วยราชการ นักวิชาการ และภาคพลเมืองสงขลา ทำให้ขณะนี้มีกลุ่มอนุรักษ์หาดทรายสงขลาเกิดขึ้น

ด้วยแรงผลักดันข้างต้น จึงมีการสนทนาเรื่องการพังทลายของชายหาดสงขลา เป้นครั้งแรกในรายการสถานีประชาชน ทีวีไทย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๕๕ และตามมาด้วยรายการเวทีสาธารณะ " หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่นหรือมือคน" ออกอากาศเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๕

และเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๕ กลุ่มเยาวชน Beach for Life ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังที่รักและหวงแหนหาดทราย ได้จัดค่ายเรียนรู้การพังทลายของชายหาดสงขลา

BWN ต้องขอขอบคุณสงขลา ฟอรัม และทีวีไทย เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันเผยแผ่ความจริงให้สังคมได้รับรู้ และเชื่อมั่นในพลังบริสุทธิ์ของเยาวชนที่ ออกมาบอกแก่สังคมว่า เหลือหาดทรายไว้ให้เขาบ้าง อย่าเอาแต่ทำลาย

Save our beautiful beaches

========================

25/6/55 Newsletter#88 (Beach Group Activities)

สวัสดี ทุกท่านทีุ่รักหาดทราย

เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีกิจกรรมรณรงค์รักษาหาดทรายเกิดขึ้นมากมาย เริ่มตั้งแต่ การจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.และ ๑ มิย. ๕๕ ดำเนินการโดยโครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์หาดทราย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. สนับสนุนโดย นสธ. สถาบันสันติศึกษา ม.อ.และสงขลาฟอรัม ซึ่งมีเยาวชนจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วม

เมื่อ ๓-๔ มิ.ย. ๕๕ เป็นค่ายพลังเยาวชนสงขลา เพื่อการรักษาชายหาดสงขลา จัดโดยสงขลาฟอรัม ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กิจกรรมที่โดดเด่นคือ "งานแลเล..แลหาด" ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๕ มิ.ย. ๕๕ ซึ่งมีหลายภาคส่วนเข้าร่วม นับเป็นงานรักษาหาดทรายอย่างเป็นทางการ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย BWN หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมลักษณะนี้จะขยายออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ เพื่อรักษาหาดทรายให้ยั่งยืนตลอดไป

BWN ต้องขอขอบคุณทีวีไทย (TPBS) ที่ให้ความสำคัญกับการพังทลายของหาดทราย โดยนำเสนอเรื่องนี้ในข่าวภาคค่ำ และรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕

Please save our beaches

=============================

23/5/55 Newsletter#87 (Beach Nourishment in Songkhla)

สวัสดี ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารอนุรักษ์หาดทราย

เป็นข่าวฮือฮาพอสมควร เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๕ อยู่ๆก็ปรากฎเรือดูดตะกอนมาทอดสมอที่ใกล้ชายหาด ชลาทัศน์ พร้อมท่อทิ้งตะกอนต่อกันยาวมาถึงริมหาด บ้านเก้าเส้ง ที่ซึ่งชายฝั่งถูกกัดเซาะเสียหายรุนแรง และมาทราบภายหลังว่า กำลังมีโครงการถมทรายที่หาดชลาทัศน์

หลายคนอาจงงว่า การถมทรายเพื่อฟื้นฟูหาดทรายคืออะไร ได้ผลจริงหรือ ดังนั้น BWN จึงนำความรู้เรื่องการถมทราย (Beach Nourishment) มาลงไว้ใน web site นี้ ซึ่งสามารถอ่านได้เข้าใจง่ายๆ

โดยสรุปกล่าวได้ว่า การถมทรายเป็นวิธีการฟื้นฟูหาดทราย ที่ได้รับการแนะนำมากที่สุด เพราะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงมากนัก จึงไมู่ถูุกบังคับให้ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

อย่างไรก็ตามโครงการถมทรายชายหาดชลาทัศน์ ที่กำลังดำเนินงานอยู่นี้ แม้หลักการจะถูกต้อง แต่วิธีการก็ยังมีข้อกังขาอยู่มาก ทั้งนี้ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับ ความจริงใจของเจ้าของโครงการฯ

ในส่วนของภาคพลเมือง จำเป็นต้องติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะความเสียหายรุนแรงที่เกิดกับชายหาดสงขลานั้น ยาวนานกว่าสิบปี ดังนั้นการเยียวยาจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าธรรมชาติจะสามารถปกป้องตนเองได้

เรื่องนี้คงต้องพูดกันจริงจัง จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน ในงาน "แลเล..แลหาดสงขลา" ๕ มิ.ย. ๕๕ นี้

Save our precious beaches

============================= 

23/4/55 Newsletter#86 (Songkhla's Beach Day)

สวัสดี ทุกท่านที่รักหาดทราย

จากรายงานสำรวจการพังทลายของ หาดทรายและชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง โดยการมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2551 และ 2554 พบว่า อัตราการพังทลายเพิ่มขึ้นจาก 37% เป็น 49% อันแสดงว่าถ้าไม่มีการดูแลและฟื้นฟูหาดทราย อย่างรวดเร็ว เราจะต้องสูญเสียหาดทรายที่สวยงาม และเป็นสมบัติของลูกหลานไปตลอดกาล

สำหรับชายหาดสงขลาซึ่งปัจจุบันนี้ จัดว่าี้มีอัตราความเสียหายรุนแรงที่สุด เนื่องจากการแก้ปัญหายังคงวนเวียนอยู่กับ การสร้างเขื่อนและกำแพงชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง พลเมืองสงขลาในนามกลุ่ม SOS หาดสงขลาจึงจัดงานรณรงค์อนุรักษ์หาดสงขลาขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า "แลเล..แลหาดสงขลา" ในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งปีนี้จะจัดเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 55

BWN ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ เพื่อจุดประกายการรักษาหาดทรายอย่างแท้จริง อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐ เห็นความสำคัญของหาดทราย และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน

Songkhla Beach; Protected for the Future

=============================

24/3/55 Newsletter#85 (Thanks to all beach clips)

สวัสดี ผู้ที่รักหาดทราย

ผลการจัดประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ดำเนินไปอย่างดีมาก อันเนื่องมาจากการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา หาดทราย โดยมีคลิปเข้าร่วมประกวดถึง 15 คลิป

BWN ต้องขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลาฯ และกรรมการทุกท่าน ที่เสียสละเวลาร่วมให้คะแนนแต่ละคลิป จนได้คลิปที่เข้ารอบ ซึ่งเป็นการตัดสินที่ยากมาก เพราะทุกท่านต่างตั้งใจทำกันเป็นอย่างดี ขอความดีนี้ส่งผลให้ทุกคนมีความสุข และช่วยให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของหาดทราย สมบัติอันล้ำค่าของชาติไทย

Save our beaches

=============================

2/12/54 Newsletter#84 (Clip Beach Conservation)

สวัสดี ทุกท่านที่รักหาดทราย

จากสภาพการณ์ที่หาดทรายมรดกธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ กำลังถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว BWN จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหาดทรายให้คงอยู่ เพื่อลูกหลาน ด้วยการส่งคลิปสั้น เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความรักความห่วงใย ในหาดทราย ทั้งนี้ BWN มีรางวัลให้คลิปที่ผ่านการคัดเลือก

Help save our precious beaches

=================

28/9/54 Newsletter#84 (Beach Watch Month)

สวัสดี ทุกท่าน

กล่าวได้ว่ากันยายน 54 นี้ เป็นเดือนแห่งการรณรงค์รักษาหาดทราย เริ่มต้นด้วย 4 และ 12 ก.ย. นศ.วิศวกรรมโยธา ม.สงขลาฯ ออกสำรวจการพังทลายของชายหาดตลอดแนว จ.สงขลา-อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และรับรู้ความเดือดร้อนของชุมชนชายฝั่งที่สูญเสีย หาดทราย

13 ก.ย. แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้ ฯ นโยบายสาธารณะ (นสธ) จัดประชุมสรุปผลการวิจัยการขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์

18 ก.ย. นศ.คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา ร่วมกับพลพรรค รักษ์สมิหลา เรียนรู้การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ สงขลา และรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาด

24 ก.ย. กลุ่ม SOS หาดสงขลาและภาคีคนรักเมืองสงขลา จัดระดมสมองฟื้นฟูชายหาดชลาทัศน์ และหยุดการเปลี่ยนหาดทรายไปเป็นกำแพง กระสอบทราย BWN

หวังว่าเสียงเรียกร้องของประชาชนในการรักษา หาดทราย จะสัมฤทธิ์ผลดังปรารถนา

Save our precious beaches

============

29/7/54 Newsletter#83 (Court case: Sakom Beach)

สวัสดี ทุกท่านที่รักหาดทราย

แล้ววันสุดท้ายของการเดินทาง เพื่อรักษาหาดทราย สมบัติล้ำค่าของลูกหลาน ก็มาถีง เมื่อศาลปกครองสงขลาตัดสินคดี ชาวบ้านสะกอม สงขลา ฟ้องว่า กรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเล ทำลายหาดทรายและชายฝั่ง กรณีนี้เป็นกรณีเดียวที่ ชาวบ้านรุกขึ้นมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการรักษาหาดทรายอย่างเป็นรูปธรรม และคำตัดสินจะเป็นมาตรฐานของสังคมไทย..ตลอดไป

สาระสำคัญของคำตัดสิน คือ กรมเจ้าท่าทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนทำโครงการ และศาลฯเห็นว่า คำตัดสินในคดีนี้ จะกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จึงสั่งให้กรมเจ้าท่าไป ทำ EIA และประเมินความเสียหาย ให้เสร็จภายใน 60 วัน จากนั้นจึงให้ชาวบ้าน มาฟ้องเรียกค่าเสียหาย และเริ่มการฟื้ฟูเยียวหาดทรายและชายฝั่งต่อไปทันที

BWN ขอให้ทุกท่านติดตามการจัด EIA ของกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิด และขอให้ สผ.และ ทช. ตีแผ่ความจริงทั้งหมดนี้ให้ปรากฎ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและหาดทราย และความสุขของชุมชน ขอขอบคุณพี่น้องสะกอม และทุกท่านที่ช่วยกันรักษาหาดทรายไว้

กำลังใจเพียงนิดของท่าน มีผลใหญ่หลวงต่อภาระกิจของเรา

beaches; Protected for the future

================

23/6/54 Newsletter#82 (Beach Book 2)

สวัสดี ผู้ที่รักหาดทราย

ขณะนี้หนังสือชุดความรู้ อนุรักษ์หาดทรายเล่มที่ 2 ในชื่อว่า "หาดทราย คุณค่า..ชีวิตที่ถูกลืม" ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว และพร้อมเผยแผ่ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาหาดทรายไว้เป้นมรดก แก่ลูกหลาน ท่านใดหรือองค์กรใด ที่ต้องการหนังสือหาดทรายทั้งเล่ม 1 และ 2 สามารถแจ้งได้ที่ BWN นี้ หรือที่ นสธ.

และยังมืแผ่นโปสเตอร์ภาพชายหาดที่สวยงาม และเปี่ยมด้วยสาระ ให้ท่านที่สนใจรักษาชายหาดด้วย ตลอดเดือนมิถุนายน 54 นี้ มีกิจกรรมรณรงค์รักษาหาดทรายอย่างมากมาย อาทิ งาน "แลเล..แลหาดสงขลา" 3-5 มิ.ย. โดยกลุ่ม SOS สงขลาร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาและ มทร.ศรีวิชัย สงขลา, เวทีสาธารณะ "หาดทราย คนไทยไม่รู้ค่า" 18 มิ.ย. และ การอบรมผู้นำชุมชนอนุรักษ์หาดทราย จ.นครศรีธรรมราช 20-21 มิ.ย.

พลังของเครือข่ายรักษาชายหาด นับวันจะโตขึ้นอย่างทวีคูณ ท่ามกลางความหวังการฟื้นฟูหาดทรายให้กลับคืนมา

Ebook หาดทรายทุกเล่มจะได้ถูกนำมาแขวนไว้ใน web site BWN, TUHPP, gotoknow และ beachconservation ต่อไป สุดท้ายนี้ BWN

ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อย่างสูงสุด ที่กรุณาเขียนคำนิยมในหนังสือหาดทรายทั้งสองเล่ม และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาหาดทรายอย่างยั่งยืน

Save our beautiful beaches.

===================

15/5/54 Newsletter#81 (Sponser for Beach Book)

สวัสดี ทุกท่านที่รักหาดทราย BWN

ต้องขอขอบพระคุณ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อย่างสูงที่ท่านกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือ "หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น" ในทุกแห่งที่ท่านมีโอกาส และยังได้แขวน E_Book นี้ไว้ใน web site gotoknow.org ซึ่งทุกท่านสามารถ down load ได้ที่

http://gotoknow.org/blog/council/437533

ขณะนี้ทีมวิจัยอนุรักษ์หาดทราย กำลังปรับปรุงหนังสือหาดทรายเล่ม 1 ซึ่งได้หมดไปแล้วอย่างรวดเร็ว และจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 3000 เล่มในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมนี้จะออกหนังสือหาดทรายเล่มที่ 2 ว่าด้วยคุณค่าและความมหัศจรรย์ของหาดทราย ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ หลายท่านร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่รักและ หวงแหนหาดทราย ซึ่งจะจัดพิมพ์ปลายเดือน พ.ค.นี้เช่นกัน

ต้องขอขอบพระคุณอยางสูงต่อทาง นสธ. ที่ให้ความสนับสนุนทุนวิจัยและจัดทำหนังสืออย่าง เต็มที่ อย่างไรก็ตาม BWN ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านและทุกหน่วยงานฯ มาร่วมเป็นกำลังใจในการรักษาหาดทราย โดยการเป็นสปอนเซอร์จัดพิมพ์หนังสือชุดหาดทรายนี้ ซึ่งกรุณาแจ้งมาได้ที่ BWN (ปุ่มแสดงความเห็น) หรือติดต่อที่ somboon.p@psu.ac.th โลโกหน่วยงานของท่านจะถูกพิมพ์ไว้เป็นที่ระลึกใน หนังสือ ซึ่งกำลังใจของท่านมีค่ายิ่งสำหรับเรา..เครือข่าย เฝ้าระวังรักษาชายหาด

Beaches; Protected for the Future.

===================

9/4/54 Newsletter#80 (SOS Samila Beach)

สวัสดี ทุกท่านที่รักชายหาด

วันนี้ชาวสงขลาได้ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ ถามหาหาดทรายที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 300 ปี ที่ปัจจุบันหาดชลาทัศน์ที่เคยสวยงามและปกป้อง แผ่นดินสงขลาถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้นแล้ว จากการสร้างเขื่อนและกำแพงริมชายฝั่ง โดยหน่วยราชการส่วนต่างๆ ทั้งการใช้งบประมาณประจำปีและงบภัยพิบัติ คำถามมีอยู่ว่า สาเหตุของปัญหาการพังทลายของหาดทราย เป็นที่ประจักษ์ชัด แต่ทำไมจึงไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง ใครได้ประโยชน์จากความเสียหายในลักษณะเช่นนี้

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า กรมเจ้าท่ากำลังจะสร้างเขื่อนริมทะเลขนาดใหญ่ อีก 5 แห่งพร้อมๆกันตลอดแนวชายฝั่งสงขลา ใช้งบประมาณนับพันล้านบาท และที่ จ.นครศรีธรรมราชและที่ชุมพรอีกจังหวัดละ 2 แห่ง

คำถามที่ตามมาคือ การทำลายชายหาดที่ผ่านมายังไม่พออีกหรือ และใครได้ประโยชน์จากการทำลายล้างเช่นนี้ การพังทลายของหาดทรายสะท้อนภาพของสังคมไทย ทั้งหมดเป็นอย่างดี ซึ่งสรุปรวมไว้ในภาพ "สามเหลี่ยมทำลายโลก" ในหนังสือ "หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น"

ท่านใดที่สนใจนำไปเผยแผ่ให้กับเพื่อนๆก็แจ้งมาได้ที่ BWN นี้ แล้วท่านจะพบว่าสังคมไทยและโลกนี้ตกอยู่ในความ เข้าใจผิดอย่างรุนแรง (misconceptions) จนแทบจะไม่น่าเชื่อ สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมติดตามผลการวิจัยโครงการขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะเพื่อรักษาหาดทราย ได้ที่

www.beach.psu.ac.th หรือที่

beachconservation.wordpress.com

ซึ่งมีกิจกรรมมากมายตลอดเดือนเมษายน-มิถุนายน 54 นี้

Samila Beach; Protected for the Futiure

============

7/3/54 Newsletter#79 (Beach Book)

สวัสดี ผู้ที่รักหาดทรายทุกท่าน

ขอแจ้งข่าวดีแก่ทุกท่านว่า ขณะนี้หนังสือ "หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น" ที่มีรูปเล่มสวยงาม และเนื้อหาที่อ่านง่ายๆ เพื่อการรณรงค์อนุรักษ์หาดทราย ได้จัดพิมพ์แล้ว ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรุณาให้เกียรติเขียนคำนิยมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง BWN ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง ต่อแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบัน อุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ที่ให้การสนับสนุนจัดพิมพ์

เดือนมีนาคม 54 นี้ เป็นช่วงเวลาที่โครงการวิจัยอนุรักษ์หาดทราย มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เวทีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทรายที่ อ.หัวไทร ซึ่งมีพี่น้องตลอดแนวชายฝั่งปัตตานี-ปากพนัง เข้าร่วมกว่า 70 คน นับเป็นความตื่นตัวอย่างยิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

จากนั้นเป็นเวทีเสวนาสื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเผยแผ่ข่าวสารที่ถูกต้องในการรักษาชายหาด และเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยที่ กทม. ในวาระการพังทลายของชายหาดทั่วประเทศ ผลการดำเนินงานจะได้นำเสนอไว้ใน web site BWN และ web site Beach Conservation ต่อไป

อย่างไรก็ตามกลุ่มที่จ้องทำลายชายหาด เพื่อหวังผลประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนรูปแบบ ต่างๆ เช่น หินโสโครกเทียมใต้น้ำ (Artificial reefs) เขื่อนกันคลื่น คันดักทราย กำแพง ฯ ก็ทำงานอย่างหนักด้วยงบประมาณก้อนโตจากภาครัฐ จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบการหลอกลวง รูปแบบ ใหม่ๆอย่างไม่ย่อท้อ

Stop destroying our beaches

=================

๒๑/๑/๕๔ Newsletter#78 (Web site Beach Conservation)

สวัสดี BWN ทุกท่าน

ขณะนี้การดำเนินงานของโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (นสธ) เพื่อการรักษาหาดทราย กำลังรุดหน้าไป เช่น การจัดอบรมสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับชายหาด และสำรวจการใช้งบประมาณสร้างเขื่อนริมทะเล ฯ ทั้งนี้โครงการ นสธ. นี้จะเสร็จราวเดือน มิ.ย. 54

เพื่อเผยแผ่ข้อมูล ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ติดตามการดำเนินงาน ทางโครงการฯจึงจัดทำ web site Beach Conservation ขึ้น ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ที่

http://beachconservation.wordpress.com/ หรือที่ http://www.bc.psu.ac.th/home.html

นอกจากนี้ ยังเผยแผ่ใน facebook จึงขอเชิญช่วยกันกระจายข่าวสารนี้ออกไป และหากมีข้อแนะนำประการใด โปรดแจ้งให้ BWN ทราบด้วย การรักษาทรัพยากรหาดทราย แม้จะยากและมากด้วยอุปสรรค เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์หาดทราย ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์สืบไป

Help Saving Beautiful Beaches

============

๑๔/๑๒/๕๓ Newsletter#77 (Big Lier by HBD)

สวัสดี ผู้ที่รักหาดทรายทุกท่าน

เมื่อ 14 ธ.ค. 53 กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ การสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ชายฝั่ง ต.สะกอม จ.สงขลา โดยระบุในเอกสารเชิญประชุมว่า "เป็นการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาสำรวจออกแบบ เพื่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา"

เป็นที่น่าสังเกตว่า การประชุมจัดเพียงครึ่งวัน จึงเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์โครงการฯเท่านั้น ไม่สมกับที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มูลหลายร้อยล้าน

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ธค. 53 กรมเจ้าท่าไปจัดประชุม ที่บ้านโคกสัก ต.สะกอม อ.จะนะ ซึ่งชาวบ้านที่นั่น อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเล ทำลายชายหาดที่สวยงาม และสูญเสียวิถีชีวิตชุมชน

ในกรณีนี้ BWN มีข้อคิดเห็น ดังนี้

๑. กรมเจ้าท่า ควรรอให้คดีในศาลปกครอง พิพากษาให้เสร็จสิ้นก่อน เพราะไม่เห็นเหตุจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนสร้างเขื่อน ในจุดพื้นที่ที่กำลังพิพาท เพราะจะแสดงว่ากรมเจ้าท่ามีเห็นเจตนาที่ไม่แก้ไข ปัญหา อันแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชายหาด อย่างไม่สิ้นสุด

๒. ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ หน่วยงานที่รับฟังจะต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการฯ ล่วงหน้า ดังนี้ 1. เหตุผลความจำเป็น และสาระสำคัญของโครงการ 2. ขั้นตอนดำเนินการ และผลลัพธ์ของโครงการ 3. สภาพปัญหา และผลกระทบจากโครงการฯ ที่จะเกิดแก่ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ 4. มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบ 5. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการฯ

ดังนั้นคำถาม คือ กรมเจ้าท่า ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ไหน อย่างไร นานเท่าใด ก่อนวันประชุมรับฟังความเห็น

นอกจากนี้ใครจะเข้าร่วมรับฟังได้บ้าง BWN เห็นว่า โครงการฯนี้ไม่โปรงใส และควรชลอไปก่อน จนกว่าคดีกรณีชายหาดสะกอมพังทลายจากเขือน ริมทะเล จะได้รับการพิจารณาตัดสินของศาลปกครองสงขลา

Please save our beautiful beaches

================

๔/๑๑/๕๓ Newsletter#76 (BWN's Trainning)

สวัสดี เครือข่ายรักษาหาดทราย ทุกท่าน

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์หาดทราย ซึ่งสนันสนุน โดย แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษา ไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้ สสส. ได้จัดอบรม ส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ หาดทราย ไปเมื่อ 24-25 ต.ค. 53 ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้เข้าอบรม 35 คน ประกอบด้วยนักวิชาการ ประชาสังคม และประชาชนจาก 5 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากหาดทรายพังทลาย ตลอดแนวชายฝั่งปัตตานี-สงขลา-ปากพนัง ซึ่งล้วนเกิดจากหน่วยงานรัฐฯ สาระการอบรมประกอบด้วย กายภาพ นิเวศ มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายอนุรักษ์ชายหาด

ภายหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมต่างรับรู้ถึง ความมหัศจรรย์ของหาดทราย ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาและเรียนรู้ และต่างยืนยันว่า ต้องการให้หาดทรายธรรมชาติคงอยู่สืบไป

วันนี้ประชาชนได้รับความรู้ ที่สามารถปกป้องตนเอง ได้ในทุกมิติ และมีเครือข่ายรักษาหาดทราย ตลอดแนวชายฝั่งภาคใต้ตอนล่าง ความสำเร็จทั้งปวงล้วนเกิดจาก ความจริงใจในการแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมทุกท่าน และทีมวิทยากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

รายละเอียดของการอบรมฯและข้อสรุปต่างๆ จะนำมาลงไว้ใน BWN ต่อไป ท่านสามารถชมรูปการอบรมได้ที่ web site BWN นี้

Please save our beautiful beaches

==================== 

สาระเด่น

Image 1

Image 1

Image 1 Image 1

 

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1

Image 1