ชายหาดหัวไทร-ปากพนัง

 

สถานการณ์การพังทลายของชายฝั่ง อ.หัวไทร - อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2554

Artist's interpretation of article headline
การพังทลายของชายหาดหัวไทร-ปากพนัง เนื่องจากเขื่อนริมทะเล

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

 

ชายฝั่งที่ยาวและเรียบตรงจาก อ.หัวไทร ถึง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช บ่งบอกถึงสมดุลอันยาวนาน จากการทับถมของตะกอนชายฝั่ง

 

เปรียบเทียบขนาดของเขื่อนกันทรายปากคลองพังกาด ที่บ้านบ่อคณที อ.ปากพนัง ซึ่งยาวราว 100 ม. สร้างราวปี 2527 (รูปบน) กับเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองชะอวด-แพรกเมือง ที่สร้างเมื่อ 2547 บ้านแพรกเมือง อ.หัวไทร ยาว 1 ก.ม. (รูปล่าง) ซึ่งต่างเป็นต้นเหตุแห่งการพังทลาย ของหาดทรายและชายฝั่ง อ.หัวไทร-อ.ปากพนัง

 

การพังทลายของหาดทรายและชายฝั่งที่บ้านนำทรัพย์-บ้านเกาะฝ้าย อ.ปากพนัง ที่ลุกลามไม่สิ้นสุด เนื่องจากเขื่อนกันทรายปากคลองพังกาด บ้านบ่อคณที

 

ภาพปี 2545 หาดทรายและชายฝั่ง บ้านนำทรัพย์-บ้านเกาะฝ้าย พังทลายจากเขื่อนกันทรายคลองพังกาด ที่สร้างราวปี 2527 จากนั้นจึงสร้างเขื่อนกันคลื่นเพิ่มอีกราวปี 2543

 

บ้านเรือนจำนวนมากที่อยู่ใกล้เขื่อนริมทะเล ที่บ้านบ่อคณที-บ้านเกาะฝ้าย พังทลายลงทันทีที่ชายฝั่งสูญเสียหาดทราย และยังคงลุกลามต่อเนื่องไปตลอดแนวชายฝั่ง (ภาพปี 2546)

 

ชายฝั่งปากพนังวันนี้ มีแต่ซากบ้านเรือนตลอดแนวชายฝั่ง ที่เป็นผลกระทบจากเขื่อนริมทะเล แต่กล่าวโทษให้กับธรรมชาติิ (ภาพปี 2547)

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)