คดีชายหาดสะกอมพังทลาย

 

สถานการณ์การพังทลายของชายฝั่งสะกอม ล่าสุด ก.พ. 2556

Artist's interpretation of article headline
ชายหาดสะกอมที่ฉันรู้จัก อดีต-ปัจจุบัน

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

ภาพถ่ายทางอากาศปี 2539 แสดงชายฝั่งสะกอม อ.จะนะ สงขลา หาดทรายกว้าง เรียบตรง ยาวตลอดแนวชายฝั่งจาก ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน ถึง ต.นาทับ (ภาพ:กรมแผนที่ทหาร)

หาดทรายกว้างที่ลานหอยเสียบ บ้านโคกสัก ต.สะกอม ที่ซึ่งชุมชนใช้ในการพักผ่อน และทำกิจกรรมทางสังคม (ภาพปี 2550)

 

หาดทรายที่บ้านตลิ่งชัน ที่ซึ่งใช้จอดเรือกอแระ แม้วันนี้หาดทรายจะเหลืออยู่เพียงเล้กน้อย

 

ถัดจากหาดตลิ่งชัน เป็นชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ ที่สวยงามประทับใจทุกคนที่พบเห็น

 

วิถีชีวิตชาวบ้านหลากหลายรูปแบบพบที่หาดบ้านสวนกง การเก็บหอยเสียบ ที่ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป (ภาพปี 2554)

 

หาดสวนกงเป็นแหล่งสำหรับการศึกษาหาดทราย และเนินทรายชายฝั่งธรรมชาติ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็น

 

แต่วันนี้ชายฝั่งสะกอมทรุดโทรมไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่กรมเจ้าท่า สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ที่ปากคลองสะกอม ในปี 2541(ภาพจาก ทช. ปี 2550)

 

สภาพหาดทรายและชายฝั่งบ้านบ่อโชน ต.สะกอม ที่พังทลายลึกกว่า 100 เมตร ยาวไปหลายกิโลเมตร และยังไม่มีหนทางเยียวยาแก้ไข

 

การพังทลายลุกลามไปไกลถึงบ้านโคกสัก ต.สะกอม ซึ่งชาวบ้านร่วมกันฟ้องร้องกรมเจ้าท่าต่อศาลปกคองสงขลา เมื่อปี 2551

 

ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกสักที่เห็นในภาพ (ปี 2551) วันนี้ชายฝั่งส่วนนี้พังทลายไปมาก จนต้องรื้อถอนศาลาฯออกไป และลุกลามเข้าใกล้เขตหมู่บ้านโคกสัก

 

ในปี 2557 ชายฝั่งบ้านบ่อโชนถูกกัดเซาะลึกขึ้น ต้นไม้และทรัพย์สินถูกทำลาย

 

อาคารของรีสอร์ทบ่อโชน ถูกกัดเซาะพังทลายหลายหลัง และยังคงถูกกัดเซาะต่อเนื่อง ยังไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือ

 

เครือข่ายภาคประชาชนทุกกลุ่ม เข้าช่วยกันบอกกล่าวต่อสังคม ถึงปัญหานี้ แต่หน่วยราชการก็ไม่เคยได้ยิน

 

กิจกรรม "คิดถึง..เธอชายหาด" จัดขึ้นที่บ้านบ่อโชน ในปี 2553 บอกเล่าเรื่องราวความสุขทุกข์ของพี่น้องชาวสะกอม

 

ทีวีไทย เข้าช่วยกันสื่อสารคุณค่าและปัญหา ที่เกิดขึ้นกับชายหาดสะกอม และหาดทรายทั้งประเทศ ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหยุดยั้งการสร้างเขื่อนริมทะเล เพื่อหยุดการทำลายหาดทรายและชายฝั่งของลูกหลานเรา

 

กฎของทะเลและหาดทราย


        ชายหาดมีทรายเป็นอาหาร บางปีอ้วนบางปีผอม
สลับผลัดเปลี่ยนกันไป ตามความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ
        คลื่นไม่เคยหยุดทำหน้าที่ นำทรายชายฝั่งไปหล่อเลี้ยงหาดทรายให้สมบูรณ์
การรบกวนสมดุลพลวัตนี้ ล้วนเป็นการฝืนกฎธรรมชาติแห่งชายหาด (กฏข้อที่ 1)
ซึ่งผู้กระทำนั้นต้องรับรู้ถึงความเสียหายรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ (กฏข้อที่ 2)
และจะไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่จะตามมาได้เลย (กฎข้อที่ 3)
        สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้เสมอ ในการป้องกันและแก้ไขการพังทลายของหาดทราย
ก่อนอื่นต้องถามว่า อะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาทั้งปวง (กฏข้อที่ 4)

“กฏเหล่านี้เป็นกฏแห่งทะเล กฏแห่งธรรมชาติ ไม่ใช่กฏที่มนุษย์จะสร้างขึ้นได้เอง...”

Sikke Hempenius

 

ปัญหาการพังทลายของหาดทรายเกิดขึ้นทุกแห่ง ที่มีการสร้างเขื่อนริมทะเล อาทิ หาดทรายและชายฝั่ง อ.เทพา ที่อยู่ทางทิศใต้ของชายฝั่งสะกอม ก็พังทลาย เนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองเทพา ในปี 2541 โดยกรมเจ้าท่า (ภาพปี 2548)

 

เช่นเดียวกับชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา เริ่มพังทลายในปี 2541 เมื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับ ซึ่งปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก (ภาพปี 2545)

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)