css templates .............................................................................................................ทีมวิจัย นสธ. สำรวจการพังทลายของหาดชลาทัศน์ ม.ค. 2553

 

เมื่อ 31 ม.ค. 53 ทีมวิจัยนโยบายสาธารณะฯอนุรักษ์หาดทราย ลงพื้นที่สำรวจการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ โดยเริ่มจากลานจอดรถหน้าค่ายทหารเรือสงขลา

 

พบว่าชายหาดถูกกัดเซาะถึงแนวต้นสน ทำให้ต้นสนจำนวนมากรากโผล่เหนือผืนทราย และมีถุงทรายจำนวนมากวางทับไว้ เพื่อช่วยค้ำจุน

 

เมื่อเดินต่อไป ก็พบเศษซากต้นสนมากกว่า 10 ต้นที่ล้มลง ถูกตัดและนำมากองรวมกัน

 

ถุงทรายและยางรถยนต์ถูกกวาดขึ้นมากองริมฝั่ง ่เศษซากต้นสนจำนวนมาก ยังคงเห็นได้ทั่วไป

 

พบว่าการกัดเซาะรุนแรงมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างชายฝั่ง ที่เรียกว่า "กำแพงกระสอบ"

 

มองจากปลายกำแพงกระสอบ เห็นการพังทลายของชายหาดเป็นแนวยาว (เห็นเกาะหนูู่ในรูป)

 

ลักษณะของกำแพงกระสอบ ซึ่ง มีความยาว 800 เมตร ถูกนำมาทดลองสร้างเป็นแห่งแรกที่นี่ี้

 

ป้ายที่ปักในบริเวณนั้น ระบุว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าของโครงการ สร้างด้วยงบประมาณ 47 ล้านบาท

 

.

 

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)