ชายหาดนาทับ-เกาะแต้วพังทลาย

 

การพังทลายของชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว ล่าสุด ม.ค. 2556

Artist's interpretation of article headline
                     การพังทลายของหาดทรายและชายฝั่งเกาะแต้ว 2550

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

ภาพชายหาดบ้านนาทับ อ.เมืองสงขลา ปี 2543 หลังจากสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองนาทับในปี 2541 ส่งผลกระทบไปตลอดแนวชายฝั่งนาทับ-เกาะแต้ว

1

ผลของเขื่อนริมทะเลปากคลองนาทับ บันทึกไวั้เมื่อ 2543 หาดทรายและชายฝั่งถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง และลุกลามถึง บ้านปึกและบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา

2

 

การสำรวจการพังทลายของหาดทรายเมื่อ 21 ก.ค. 50 ที่บ้านนาทับ อ.เมืองสงขลา พบกองหินมหึมาถมบนหาดทราย

3

 

หาดทรายขาวผืนยาวตลอดแนวบ้านนาทับ-เกาะแต้ว ถุกทำลาย ชีวิตน้อยใหญ่ถูกทับไว้ใต้ก้อนหินบนผืนหาด

4

 

ต้นสนใหญ่อายุกว่าร้อยปีที่บ้านบ่ออิฐ ข้างหน้าคือเขื่อนหิน

5

 

เขื่อนหินถมลงสู่ชายทะเลที่ บ.บ่ออิฐ 21 ก.ค. 50 มันเริ่มต้นที่น

6

 

เด็กๆเล่นน้ำข้างเขื่อนหินโสโครก

7

 

หาดทรายที่ถูกขุดข้างเขื่อนหิน

8

 

มุ่งมั่นทำลายหาดทรายที่บ้านบ่ออิฐ นี่มันโครงการอะไร

9

 

หาดชายหาดถูกขุดออกไปคันแล้วคันเล่าที่ บ.บ่ออิฐ 21 ก.ค. 50

10

 

หัวหน้าคนงานชี้หน้าเมื่อเราถ่ายรูปรถขุดตักทราย

11

 

 

จากนั้นทุกคนต่างเอาวิ่งหนีเอาตัวรอด

เพราะชายคนนี้ ขว้างหินใส่เรา

และตะโกนให้เอารถบรรทุกปิดถนน

และให้ยึดกล้องของเรา

เขามุ่งทำร้ายเราอย่างไร้สติ

โดยเขาบอกว่านี่คืองานของ กรมเจ้าท่า

ห้ามถ่ายรูป